A készülék kikapcsolása

Ez a rész készülék kikapcsolását ismerteti.
A készülék kikapcsolása előtt ellenőrizze annak működési állapotát.
Leállításkor a készülék a memória vagy a tárhely védelme érdekében végrehajt egy eljárást. A folyamat közben kikapcsolhatja a készüléket, azonban az alábbi problémák merülhetnek fel, amelyek az adatok sérülését vagy elvesztését okozhatják.
A Fax/I-Fax funkció használata közben ne kapcsolja ki a készüléket. Az I-faxok és a faxok nem küldhetők vagy fogadhatók, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van.
Ha a készüléket beolvasás vagy nyomtatás közben kapcsolják ki, elakadhat a papír.
Ne kapcsolja ki a készüléket, amikor az Opcionális adattároló készlet telepítése után folyamatban van az adatok és a beállítások inicializálása. Ez károsíthatja az adattárolót. Amikor OFF állásba állítja a készülék főkapcsolóját, nyomja meg a <Nyomtatás> elemet a <Főmenü> képernyőn, és ellenőrizze, hogy nem jelenik-e meg az Ez a funkció jelenleg nem használható. Az eszköz előkészíti a melléktárhelyet... Kis idő múlva próbálja ismét. üzenet. Az összes adat/beállítás alaphelyzetbe állítása
A tápkábel leválasztása
A készülék teljes leállása eltarthat egy ideig. Ne húzza ki a tápkábelt, amíg az érintős vezérlőpanel kijelzője és a jelzőfények ki nem kapcsolnak.
Meghibásodást okozhat, ha a készülék leállítása előtt húzza ki a tápkábelt.
Leállíthatja a készüléket a Távvezérlésből. A készülék kikapcsolása/újraindítása
1
Nyissa ki a főkapcsoló fedelét, majd nyomja a kapcsolót a állás felé.
2
Csukja be a főkapcsoló fedelét.
A készülék újraindításához várjon legalább 10 másodpercet a rendszer kikapcsolása után, majd ismét kapcsolja be a készüléket. Ha az <Áramellátás gyors indítási beállításai> engedélyezve van, várjon legalább 20 másodpercet a készülék újraindításáig. <Áramellátás gyors indítási beállításai>
9CYU-00L