A beállítások szinkronizálásának elindítása

A Távvezérlésben adja meg a szinkronizálás elindításának beállításait, és indítsa el a szinkronizálást. A bejegyzéshez rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

Egyedi beállítások szinkronizálása

Adja meg az ügyfélgép beállításait.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Egyedi beállítások szinkronizálása] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson az [Csatlakozási cél megváltoztatása...] lehetőségre.
4
Adja meg a szükséges beállításokat.
[Szerviz]
Válassza a [Start] lehetőséget.
[ Célkiszolgáló címe:]
A kiszolgálógép IP-címét vagy állomásnevét írhatja be. Portszám megadása esetében a „8443” értéket kell megadni. A portszám elhagyható. Ha a mezőt üresen hagyja, a kiszolgálógép felderítése automatikusan történik.
Példabeállítások (IPv4):
IP-cím használata esetében: 192.168.18.138
Állomásnév használata esetében: v4.server.canon.com
Példabeállítások (IPv6):
IP-cím használata esetében: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Állomásnév használata esetében: v6.server.canon.com
Portszám megadása esetében: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Keresési mélység (Adatútválasztó):]
Az átugrandó útválasztók számát írhatja be (azon útválasztók számát, amelyeken keresztül a kommunikáció zajlik). Ha ez az érték túl kicsi, akkor előfordulhat, hogy a kiszolgálógépet nem sikerül hálózati felderítéssel felderíteni. Ha nem kíván útválasztókon keresztül kommunikálni, adja meg az „1” értéket.
[Felhasználói fiók azonosítója hitelesítéshez:]/[Új jelszó:]
A kiszolgálógépként használandó készüléken Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználói fiók azonosítóját és jelszavát írhatja be.
[Egyedi beállítások alkalmazása működés közben]
A jelölőnégyzet bejelölésével megadhatja, hogy a <Nyelv/Billentyűzet váltás>, <Kisegítő lehetőségek> és <Személyes SSID és hálózati kulcs beállítás> beállítások akkor legyenek érvényesítve, amikor ez lehetségessé válik, ha rögtön a bejelentkezés után nem lehet őket érvényesíteni.
Az alábbi esetekben a szinkronizálás a 4. lépés végrehajtása nélkül is beállítható.
Ha a szinkronizálandó készülékek ugyanahhoz az útválasztóhoz tartoznak.
Ha a <Felhasználói hitelesítés használata> beállítása a kiszolgálógépen <Be> (lásd: <Felhasználói hitelesítés használata>), és bejelentkezési szolgáltatásként a Felhasználói hitelesítés van beállítva (lásd: Bejelentkezési szolgáltatások módosítása)
Ha az ügyfélgépen a [Felhasználói fiók azonosítója hitelesítéshez:] lehetőségnél semmi sincs beírva (az elem értéke null)
Ha az egyedi beállítások szinkronizálásának szolgáltatását a kiszolgálógépen indítják el (ha kiszolgáló-/ügyfélgépről van szó, akkor a beállítást úgy lehet megváltoztatni, hogy a kiszolgálószolgáltatást és az ügyfélszolgáltatást egyszerre indítják el)
Ha az egyazon hálózaton lévő egyedi beállítások szinkronizálását csak egy kiszolgálógép végzi
Az ügyfélgép a következő esetekben nem csatlakoztatható keresésen keresztül. Adja meg a rendeltetési hely szervercímének IPv4-címét.
Ha a kiszolgálógép hálózati beállításaiban IPv4 és IPv6 is meg van adva, az IPv6 élvez elsőbbséget, és az ügyféleszközön le van tiltva az IPv4
Ha a kiszolgálógép hálózati beállításaihoz a fő vonal, az ügyfélgép hálózati beállításaihoz pedig az alvonal van használatban
Ha a kiszolgálógép hálózati beállításainál az alvonal van használatban, adja meg az alábbi beállításokat.
Kiszolgáló- és ügyfélgép: Adja meg a fő vonal vagy helyi gazdagép IP-címét a célkiszolgáló címeként.
Ügyfélgép: Adja meg a kiszolgálógép alvonalának IP-címét a célkiszolgáló címeként.
5
Kattintson az [Változtat] lehetőségre.
6
Indítsa újra a készüléket. A készülék kikapcsolása/újraindítása
Folytassa a kiszolgálófunkciót ellátó készülék szinkronizálási beállításainak megadását.
A szinkronizálás kommunikációs naplójának ellenőrzése
A kommunikációs naplót az egyedi beállítások szinkronizálására szolgáló képernyőről tudja ellenőrizni. A naplót fájlként is le lehet tölteni.
Szintként a „Figyelmeztetés” érték kerül rögzítésre, ha a kiszolgálógép ideiglenesen nem tud kommunikálni.
Szintként a „Hiba” érték kerül rögzítésre, ha a bejegyzett adatmennyiség túllépte a felső korlátját, vagy ha a kiszolgálógéppel nem sikerül a hitelesítés.
Egyszerű szinkronizálási beállítások
Az egyedi beállítások szinkronizálása az azonos útválasztóhoz tartozó Canon többfunkciós nyomtatók vezérlőpaneljéről is elindítható.
Ügyfélgép esetén:
Válassza ki a  (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Eszközök kezelése> lehetőséget  állítsa az <Egyedi beállítások szinkronizálása (Ügyfél)> beállítást <Enged> értékre.
Hitelesítési módként a Felhasználói hitelesítésnek kell engedélyezve lennie.
Megjegyzés a szinkronizálás megszakításával kapcsolatban
Ha egy ügyfélgép megszakítja az egyedi beállítások szinkronizálását, akkor az ügyfélgép nem fogja tudni lekérni a kiszolgálógépen bejegyzett egyes felhasználók beállításait. Ezért ügyelni kell arra, hogy az egyedi beállítások szinkronizálásának megszakítása után előfordulhat, hogy a személyre szabott adatok egy olyan készüléken, amelyik ügyfélgép volt, nem a legfrissebb adatokat tartalmazzák.
9CYU-0FS