Az alvonal IPv4-címének beállítása

Adja meg, hogy az alvonal milyen IPv4-címet használjon.
Az alvonalban kizárólag IPv4-címet használhat.
1
Nyomja meg a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
2
Válassza ki a <Beállítások>  <Hálózat>  <Alvonal beállításai> lehetőséget.
3
Nyomja meg az <IP cím beállítás> lehetőséget, és állítsa be az alvonal IP-címét.
Beállíthatja az automatikus hozzárendelést és a kézi megadást is. Ha mindkettőt beállítja, és a <A DHCP szervertől szerzett utolsó cím elengedése, amikor nem lehet címet beszerezni.> lehetőséget <Ki> értékre állítja, az automatikus IP-cím visszakeresésének sikertelensége esetén a kézzel beírt IP-címet használja.
Az IP-cím automatikus kiosztása DHCP használatával
Nyomja meg az <DHCP> gombot. Válassza ki ezt az elemet az Ön vezeték nélküli LAN hálózati környezetének megfelelően.
A <DHCP> kiválasztása esetén a kommunikáció annak ellenőrzésére szolgál, hogy van-e hálózati szolgáltatás, függetlenül attól, hogy a környezet használhatja-e a DHCP-t. Ha nem használja a DHCP-t, javasoljuk ennek az elemnek a törlését.
Az IP-cím kézi megadása
1
Győződjön meg arról, hogy törölte a <DHCP> kiválasztását.
Ha kiválasztotta, a kiválasztás törléséhez nyomja meg a gombot.
2
Írja be az IP címet, alhálózati maszkot, és az átjáró címét.
Nyomja meg az egyes gombokat, és adja meg a szükséges beállítást.
Ha egy útválasztón keresztül csatlakozik egy másik hálózathoz, adja meg az átjárócímet, és konfigurálja a <Statikus útválasztás beállításai> elemet is. Statikus útválasztás beállítása
4
Nyomja meg az <OK> gombot.
5
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés)  <Igen> lehetőséget.
9CYU-03W