Aparatūras tehniskie dati

Šajā sadaļā aprakstīti pamatiekārtas un papildaprīkojuma ierīču tehniskie dati. Ņemiet vērā, ka tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma sakarā ar izstrādājuma uzlabojumiem vai jauninājumiem nākotnē.
Lai skatītu šīs iekārtas sistēmas specifikācijas, skatiet sadaļu Sistēmas specifikācijas.

Iekārtas specifikācijas

Papildaprīkojuma specifikācijas

9E0K-02L