Iekšējā šķirotāja skavu papildināšana

1
Atveriet šķirotāja priekšējo vāku.
2
Izvelciet skavu kasetni.
Pavelciet zaļo mēlīti, lai atbrīvotu slēdzeni, un viegli paceliet korpusu uz augšu, vienlaikus velkot to taisni uz āru.
3
Izņemiet tukšo skavu korpusu no skavu kasetnes.
Turiet skavu korpusu ap bultas norādes vietu un noņemiet to bultas virzienā.
4
Izņemiet jauno skavu korpusu no tā kārbas.
5
Ievietojiet jauno skavu korpusu skavu kasetnē.
Ievietojiet plāksni, kas ir izbīdīta no skavu korpusa priekšējās puses, skavu kasetnē un nolaidiet zemāk skavu korpusu, lai to ievietotu skavu kasetnē.
6
Turiet skavu kasetnes zaļo izcilni un iespiediet skavu kasetni, cik dziļi iespējams.
7
Aizveriet šķirotāja priekšējo vāku.
Sausā skavošana var tikt veikta automātiski, lai atkārtoti pozicionētu skavas.
9E0K-01L