Aizmugure

Tālruņa līnijas ligzda (1. LĪNIJA)

Lai iekārtu pievienotu tālruņa līnijai, izmantojiet tālruņa kabeli.
9E0K-00A