Copy Tray-T

Var izmantot šādas gala apstrādes funkcijas.
Šķirošana
Izdrukas tiek šķirotas komplektos ar dokumentam atbilstošu lappušu secību.
Grupēšana
Visas vienas oriģināla lappuses izdrukas tiek sagrupētas komplektos.
Pagriešana par 90 grādiem
Katra izdruku grupa tiek pagriezta pamīšus dažādos virzienos.
Varat izmantot pagriešanas par 90 grādiem funkciju tikai tad, ja Inner 2way Tray-M un Copy Tray-T ir pievienoti iekārtai.

Izdruku uztvērējs

Šajā uztvērējā tiek izvadītas izdrukas.

Papildu papīrturis

Izvelciet šo palīgturētāju, ja tiek drukāts uz liela formāta papīra.
9E0K-02F