Platen Cover-Y

Ja nevēlaties izmantot padevēju, uzstādiet ierīci Platen Cover-Y. Vāks notur uz kopēšanas stikla novietotos oriģinālus vietā. Sīkāku informāciju jautājiet izplatītājam vai servisa pārstāvim.

Stikla vāks

Novietojiet oriģinālu uz kopēšanas stikla un aizveriet vāku.
9E0K-02H