Katrai funkcijai atbilstoša papīra avota automātiska iestatīšana

Papīra avoti, kuriem opcija <Papīra avota autom. atlase> ir iestatīta uz <Iesl.>, tiks automātiski izvēlēti, ja opcija <Atlasīt papīru> ir iestatīta uz <Aut.>. Papīra avoti, kuriem opcija <Papīra avota autom. atlase> ir iestatīta uz <Izsl.>, netiks izvēlēti, ja vien tos neizvēlēsities manuāli.
Katram papīra avotam, kuram ir iestatīta automātiska izvēle, ir jānorāda viens no tālāk minētajiem papīra formātiem.
Vienpusējā drukāšana: plāns*1, parasts, atkārtoti pārstrādāts, biezs*1, krāsu*1 (balts)
Divpusējā drukāšana: plāns*1, parasts, atkārtoti pārstrādāts, biezs*1, krāsu*1 (balts)
*1 Ir pieejams tikai papīrs, ko var apdrukāt divpusēji. Papildinformāciju sk. sadaļā Divpusējai kopēšanai/divpusējai drukāšanai pieejamais papīrs.
Ja kopēšanas koeficients ir iestatīts uz <Autom.>, papīra avots netiks izvēlēts automātiski.
Ja ir iestatīts kāds no tālāk norādītajiem režīmiem, papīra avots netiks izvēlēts automātiski.
Brošūra
N uz 1, ID karšu kopēšana
Pagriešana un kārtošana, pagriešana un grupēšana
Jāizvēlas vismaz viens papīra avots. Tomēr jūs nevarat tikai daudzfunkciju papīrturi iestatīt uz <Iesl.>.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Papīra padeves iestatījumi>  <Papīra avota autom. atlase>.
3
Izvēlieties funkciju.
<Cita> ļauj noteikt iestatījumus papīra avotam, kas tiek izmantots atskaišu drukāšanai.
4
Izvēlieties <Iesl.> katram papīra avotam, kuru vēlaties izvēlēties automātiski.
Ja 3. darbībā izvēlējāties <Kopēt>
Iestatiet, vai ir jāņem vērā krāsas izvēle.
Ja atzīmējāt izvēles rūtiņu <Ņemt vērā krāsu>, iekārta automātiski pārslēdzas starp krāsu kopēšanas/drukāšanas papīra avotu un melnbaltās kopēšanas/drukāšanas papīra avotu saskaņā ar iestatījumiem, kas norādīti sadaļā <Papīra avota autom. atlase atbilstoši krāsai>.
Ja 3. darbībā izvēlējāties <Printer>
Iestatiet, vai vairāki papīra avoti ir jāievieto grupā. Ja ir norādīta papīra avotu grupēšana, papīra avota atlase tiek automātiski veikta grupas ietvaros, kad jūs veicat drukāšanu, norādot jebkuru šajā grupā iekļautu papīra avotu. Lai norādītu papīra avotu grupēšanu, atzīmējiet izvēles rūtiņu <Lietot grupu>, nospiediet <Mainīt>, lai izvēlētos grupu, kurā vēlaties ievietot katru papīra avotu, un nospiediet <OK>.
Ja drukāšanas laikā beidzas papīrs un citā papīra avotā, kuram ir iestatīta automātiskā atlase, ir horizontāli ievietots tāda paša formāta papīrs (A4R un LTRR), iekārtas darbība atšķiras atkarībā no funkcijas, kā norādīts tālāk.
<Kopēt>, <Printer> un <Piekļuve saglabātajiem failiem>: iekārta pārtrauc drukāšanu, nepārslēdzoties uz horizontāli ievietota papīra avotu.
Citas funkcijas, kas nav minētas iepriekš: iekārta pārslēdzas uz horizontāli ievietota papīra avotu un turpina drukāšanu.
5
Nospiediet <OK>  <OK>.
9E0K-016