Iestrēgušu skavu izņemšana

Ja iestrēgst skavas, ekrānā tiek parādīts ziņojums, iestrēgšanas vieta un veicamās darbības skavu izņemšanai. Pārbaudiet iestrēgušo skavu vietu ekrānā un noņemiet iestrēgušās skavas, izpildot tālāk atsaucēs norādīto procedūru. Informāciju par piesardzības pasākumiem saistībā ar iestrēgušu skavu izņemšanu skatiet rokasgrāmatas Darba sākšana sadaļā Svarīgi drošības norādījumi.
Iestrēgušu skavu izņemšanas laikā kopijas un izdrukas var tikt izvadītas uz papildaprīkojumu. Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar uzstādīto papildaprīkojumu.
Pārbaudiet, pirms rīkojieties
Pirms sākat iestrēgušo skavu izņemšanas darbības, pārbaudiet, vai iekārtas vāki, papīra atvilktnes un papildaprīkojums ir aizvērti.
9E0K-025