Rokasgrāmatas un to saturs

Tālāk uzskaitītās rokasgrāmatas ir iekļautas iekārtas komplektācijā. Skatiet tās, lai iegūtu informāciju.
Svarīgi drošības norādījumi
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija, kā novērst īpašuma bojājumus un iekārtas lietotāju un citu personu savainošanu.
Iestatīšanas ceļvedis
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par iekārtas sākotnējiem iestatījumiem, kas nepieciešami, iekārtu ieslēdzot pirmoreiz, kā arī aprakstīta programmatūras un draiveru instalēšana.
Lietotāja rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas iekārtas funkcijas, un šo rokasgrāmatu var apskatīt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Informāciju var pārlūkot pēc kategorijas vai arī ievadīt atslēgvārdu, lai atrastu lapas par kādu noteiktu tēmu. Dokumenta Lietotāja rokasgrāmata lietošana
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Iekārtas iestatīšana (PS/PCL/UFR II printeris))
Šajā interneta pārlūkā apskatāmajā rokasgrāmatā ir aprakstīta PS/PCL/UFR II printera izmantošana. Tā ir pieejama tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Šajā interneta pārlūkā apskatāmajā rokasgrāmatā ir aprakstītaACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana. Tā ir pieejama tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.
Rokasgrāmatas ar ikonu var atrast šeit.
9E0K-005