Krāsu drukāšanai izmantotā tonera daudzuma samazināšana

Pārāk liela tonera daudzuma fiksācija uz papīra var izraisīt krāsu izdruku kļūdas, piemēram, ļoti blīvu simbolu vai līniju māņattēlu ģenerēšanu. Fiksējamā tonera daudzuma samazināšana var novērst šo kļūdu.
Šī funkcija var labot tālāk minētās kļūdas.
Tonera izbiršana drukāto attēlu laukumos, kuros ir dziļa krāsa
Vāja tonera fiksācija zemā apkārtējās vides temperatūrā
Uz kodoskopa plēvēm drukātu attēlu aptumšošanās projicēšanas laikā
Traipu veidošanās, kopējot oriģinālus ar divpusējo druku
Šī funkcija ir iespējota, kad izvēlnes <Kopēt>, <Drukāt> vai <Piekļuve saglabātajiem failiem> sadaļā <Atlasīt krāsu> ir atlasīta opcija <Lietot pilnkrāsu režīmu>, vai ir atlasīta opcija <Lietot autom. (krāsu/melnbalta)>, t.i., kad pašreizējais drukāšanas režīms ir atpazīts kā pilnkrāsu.
Šīs funkcijas lietošana var negatīvi ietekmēt krāsu drukāšanas kvalitāti.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope> <Pielāgot attēla kvalitāti> <Pielāgot krās. drukai izmant. tonera daudz.>.
2
Atlasiet tonera daudzuma iestatījumu un nospiediet <OK>.
<Izsl.> drukā ar standarta tonera daudzumu.
<Līmenis 1> laukumus ar dziļām krāsām drukā ar tonera daudzumu, kas ir nedaudz mazāks par standarta daudzumu.
<Līmenis 2> pamatā drukā ar samazinātu tonera daudzumu.
9E0K-0R4