Iekārtā instalēto opciju un funkciju pārbaude

Varat pārbaudīt šajā iekārtā instalēto papildaprīkojumu un funkcijas.
1
Nospiediet taustiņu [Skaitītāju/ierīces informācija].
Ekrānā <Sākums> parādītie vienumi
Vadības panelis
2
Nospiediet <Ierīces inform./cita>  <Pārb. ierīces konfigurāciju>.
3
Pārbaudiet papildaprīkojumu un funkcijas.
Dažas redzamās funkcijas tiek nodrošinātas kā standarta funkcijas.
4
Nospiediet <OK>.
9E0K-0H2