Ar mākoņpakalpojumu saistītas funkcijas

Jūs varat pārbaudīt ierīces un lietotāja lietošanas statusu, izveidojot saiti uz mākoņpakalpojumu, atkarībā no izmantotās iekārtas modeļa.

uniFLOW Online Express

Izveidojot “īrniekus” mākonī un reģistrējot lietotāja informāciju un ierīces, jūs varat izmantot šādas funkcijas, neizveidojot serveri.
Lai saņemtu informāciju par īrnieka izveidi un piekļuvi tam, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Detalizētu informāciju par uniFLOW Online Express, skatīt “First Steps Guide”.

Autentifikācijas funkcija, kas rada drošu ierīces izmantošanas vidi

Reģistrējot lietotājus un ierīces uniFLOW Online Express, jūs varat izveidot drošu un personalizētu drukāšanas vidi, neizmantojot vietējo serveri. Piemēram, šajā vidē jūs varat palīdzēt novērst problēmas, kad lietotājs paņēmis kāda cita lietotāja atstātas izdrukas, kā arī varat pielāgot ierīces ekrānu tikai savām vajadzībām.
Turpmāk norādītās darbības var veikt, izmantojot uniFLOW Online Expressautentifikācijas funkciju:
Lietotāja informācijas pārvaldība autentifikācijas funkcijas nolūkiem
Autentifikācijas informācijas, piemēram, ID karšu un PIN kodu, pārvaldība
Autentifikācijas metodes un autentifikācijas sistēmas pārslēgšana*
*Tikai administratoriem

Uzskaites un atskaišu funkcija, kas ļauj pārbaudīt žurnāla ierakstus un izmaksas

Šī funkcija aprēķina vienam īrniekam reģistrēto/pievienoto ierīču izmantojumu pakalpojumā uniFLOW Online Express un izveido atskaiti. Piesaistot autentifikācijas funkciju pakalpojumam uniFLOW Online Express, šī funkcija ļauj jums pārbaudīt katra lietotāja lietošanas žurnālu un izveidot kopiju/skenēto lapu izmaksu tabulas, ļaujot aprēķināt/pārbaudīt katras ierīces izmaksas.

Vienkāršās skenēšanas funkcija, kas nosūta skenētos datus uz e-pasta adresi vai mākoni

Šī funkcija ļauj nosūtīt skenētus dokumentus uz jūsu e-pasta adresi (Scan to Myself) vai arī tieši saglabāt tās ārējā mākoņpakalpojumā.
Galvenās specifikācijas
Autentifikācijas funkcija
Lietotāju reģistrācijas metode
Office 365TM konta piesaiste
Augšupielāde CSV formātā
Lietotāju reģistrēšana, izmantojot e-pastu
Manuāla ievade
Lietotāju autentifikācijas sistēma
Microsoft Azure aktīvais direktorijs
Office 365TM integrēts aktīvā direktorija federācijas pakalpojumos (AD FS)
Aktīvais direktorijs jūsu uzņēmumā
Sasaiste ar ārējiem SNS pakalpojumiem (Single Sign-On/vienotā pierakstīšanās)
Autentifikācijas metode
PIN kods
ID karte
ID karte + PIN kods
Uzskaites un atskaišu funkcija
Atskaišu tips
Katra lietotāja lietošanas žurnāls
Katras ierīces lietošanas žurnāls
Kopēšanas/drukāšanas/skenēšanas faksa lietošanas žurnāli visiem lietotājiem
Kopēšanas/drukāšanas/skenēšanas faksa lietošanas žurnāli visām ierīcēm (visos periodos)
Kopēšanas/drukāšanas/skenēšanas faksa lietošanas žurnāli visām ierīcēm (konkrētā periodā)
Vienkāršās skenēšanas funkcija
Sūtīšanas/saglabāšanas funkcija
Scan to Myself (E-pasta sūtīšana), Scan to Google Drive
Faila formāts
TIFF, PDF
9E0K-0FY