Lappušu skaita pārbaude kopēšanai/drukāšanai/faksa ziņojumu sūtīšanai/skenēšanai

Skāriendisplejā varat pārbaudīt kopējo lappušu skaitu, kas paredzēts kopēšana, faksa ziņojumu sūtīšanai, skenēšanai un drukāšanai.
1
Nospiediet taustiņu [Skaitītāju/ierīces informācija].
Ekrānā <Sākums> parādītie vienumi
Vadības panelis
2
Pārbaudiet kopējo kopēto, skenēto un izdrukāto lappušu skaitu.
Ja vēlaties pārbaudīt kopējo skenēto un nosūtīto lappušu skaitu, nospiediet <Pārb.sūtīš./faksa skait.>.
Varat izdrukāt sarakstu, kurā ir parādīts kopēšanai, drukāšanai, skenēšanai un faksa ziņojumu sūtīšanai izmantoto lappušu skaits.
Varat arī pārbaudīt skaitītāja informācija par katru AddOn. Veicot 2. darbību, ekrānā nospiediet <Pārb. AddOn skaitītāju>. Tajā pašā ekrānā nospiežot <Ierīces inform./cita> <Pārb. ierīces konfigurāciju>, varat pārbaudīt iekārtā instalētās opcijas.
Informāciju par skaitīšanas nosacījumiem jautājiet izplatītājam vai servisa pārstāvim.
Lai saņemtu informāciju par <Pārraudz. pakalp.>, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
9E0K-0H0