Tīkla drošības iestatījumu konfigurēšana

Autorizēti lietotāji tīklā var piedzīvot ļaunprātīgu trešo personu uzbrukumu rezultātā radušos datu zudumu, piemēram, pārtveršanu, krāpšanu un viltošanu. Lai aizsargātu svarīgu un vērtīgu informāciju no šādiem uzbrukumiem, iekārta atbalsta tālāk minētās drošības un konfidencialitātes uzlabošanas funkcijas.
Ugunsmūra iestatījumi
Trešo pušu veiktu nesankcionētu piekļuvi, kā arī uzbrukumus tīklam un tīkla darbības traucējumus var bloķēt, atļaujot saziņu tikai ar iekārtām, kam ir konkrēta IP adrese. Sakaru ierobežošana, izmantojot ugunsmūrus
Starpniekservera iestatījumi
Ja klientu ierīces tiek pievienotas ārējam tīklam, saziņa tiek izveidota, izmantojot starpniekserveri. Ja tiek izmantots starpniekserveris, tīmekļa vietņu pārlūkošana ir drošāka, tāpēc arī drošība tiek uzlabota. Starpniekservera iestatīšana
TLS šifrētie sakari
TLS ir šifrēšanas protokols, kas paredzēts tīklā nosūtītiem datiem, un to bieži izmanto sakariem tīmekļa pārlūkprogrammā vai e-pasta lietojumprogrammā. TLS nodrošina drošu tīkla komunikāciju, piekļūstot iekārtai dažādās situācijās, piemēram, izmantojot attālo interfeisu vai adrešu grāmatas pārvaldības programmatūru. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
IPSec sakari
TLS šifrē tikai konkrētā lietojumprogrammā, piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammā vai e-pasta lietojumprogrammā, izmantotos datus, taču IPSec šifrē visas IP paketes (vai to vērtumus). Tāpēc IPSec var sniegt daudzpusīgāku drošības sistēmu nekā TLS. IPSec iestatījumu konfigurēšana
IEEE 802.1X autentifikācija
Ja iekārta mēģina izveidot savienojumu un sākt saziņu ar 802.1X tīklu, tai jāveic lietotāja autentifikācija, lai pārliecinātos, vai savienojumu veic autorizēts lietotājs. Autentifikācijas informācija tiek nosūtīta uz RADIUS serveri, kur tā tiek pārbaudīta. Šis serveris atļauj vai aizliedz sakarus ar tīklu atkarībā no autentifikācijas rezultāta. Ja autentifikācija neizdodas, LAN slēdzis (jeb piekļuves punkts) bloķē piekļuvi no tīkla ārpuses. Iekārta var izveidot savienojumu ar 802.1X tīklu kā klienta iekārta. IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumu konfigurēšana
9E0K-0CX