Lietotāja informācijas pievienošana un rediģēšana CSV failā

šajā sadaļā aprakstīts katras kolonnas saturs CSV failā, kas izmantots importēšanai vai eksportēšanai. Skatiet šo sadaļu, rediģējot CSV failus.
Taču, ja attiecīgās kolonnas sadaļā “Change Required” (izmaiņas nepieciešamas) ir rakstīts “No” (Nē), nemainiet šīs kolonnas saturu.
Kolonnas nosaukums
Izmaiņas nepieciešamas
Derīgas rakstzīmes
Nederīgas rakstzīmes
Saderība ar attālo interfeisu
Piezīmes
uid
1 līdz 32 rakstzīmes
Vadības rakstzīmes, atstarpes, ko veido viens baits, un šādas rakstzīmes:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Jāievada importējot.
Atkarībā no iestatījuma, var būt pieejams simbols “@”. <Ļaut lietotājvārdā izmantot @>
parole
0 līdz 32 rakstzīmes no ISO885915 rakstzīmju kopuma
Vadības rakstzīmes
Iznākums “********” (* x 8) eksportējot.
Atjauninot paroli, “********” tiks izdzēsts un to pārrakstīs ar jaunu paroli. Tomēr, importējot izmaiņas, pat ja laukā nenorādāt vērtību (atstājat tukšu), tas netiks pārrakstīts kā bez vērtības (tukšs), bet gan saglabās esošo vērtību.
Ja, importējot izmaiņas, šis vienums tiks izlaists, esošais lietotājs pārnesīs sākotnējo paroli.
cn
0 līdz 32 rakstzīmes
Vadības rakstzīmes
nav
cn;lang-ja;phonetic
0 līdz 32 rakstzīmes
Vadības rakstzīmes
Skatīt “Piezīmes”.
Tiek parādīts kā “phonetic” (fonētisks), ja displeja valoda ir iestatīta uz “Japanese” (japāņu).
cardIdList
Kartes ID: skaitlis, kas sastāv no līdz pat astoņām alfabēta un ciparu rakstzīmēm
Jūs varat norādīt līdz pat 1 000 vienumiem.
Alfabēta un ciparu rakstzīmes, kas nesastāv no viena baita
Skatīt “Piezīmes”.
Vairākus kartes informācijas vienumus savieno ar semikolu (;).
mail
0 līdz 256 alfabēta un ciparu rakstzīmju un simbolu kombinācija
Vadības rakstzīmes
nav
avatorImgPath
-
-
Nevar izmainīt. Automātiski piešķirts, norādot ikonas attēlus.
dept_id
Skaitlis, ko veido ne vairāk kā 7 cipari
Ciparu rakstzīmes, kas nesastāv no viena baita
nav
dept_pin
Skaitlis, ko veido ne vairāk kā 7 cipari
Ciparu rakstzīmes, kas nesastāv no viena baita
nav
roleName
0 līdz 32 rakstzīmes
Vadības rakstzīmes, atstarpes, ko veido viens baits, un šādas rakstzīmes:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
Ja šis vienums tiek izlaists vai tiek norādīts vārds, kas nav reģistrēts lomu pārvaldībā, tas tiks nomainīts uz sākotnējo lomu iestatījumu.
cardId1
0 līdz 128 alfabēta un ciparu rakstzīmju un simbolu kombinācija
Vadības rakstzīmes
-
Nav reģistrjutības.
Nevar konfliktēt ar citu lietotāju vai “cardId2”. Ja tas konfliktē ar citu lietotāju, tas tiks atstāts tukšs.
issueNumber1
No 0 līdz 2147483647
Ciparu rakstzīmes, kas nesastāv no viena baita
-
nav
cardId2
0 līdz 128 alfabēta un ciparu rakstzīmju un simbolu kombinācija
Vadības rakstzīmes
-
Nav reģistrjutības.
Nevar konfliktēt ar citu lietotāju vai “cardId1”. Ja tas konfliktē ar citu lietotāju vai “cardId1”, tas tiks atstāts tukšs.
issueNumber2
No 0 līdz 2147483647
Ciparu rakstzīmes, kas nesastāv no viena baita
-
nav
accountExpires
Skatīt “Piezīmes”.
Skatīt “Piezīmes”.
YYYYMMDD (GGGGMMDD) formāts. “235959” tiek automātiski pievienots kā laiks pēc importēšanas.
accountDisabled
1 vai 0
Jebkura rakstzīme, izņemot “1” (atspējot) vai “0” (iespējot)
nav
grupa
0 līdz 64 rakstzīmei.
Jūs varat norādīt līdz pat 10 vienumiem.
Vadības rakstzīmes, atstarpes, kas sastāv no viena baita, un īpaši simboli.
Šeit ieraksta lietotāju grupas pārvaldībā reģistrēto “Group name” (Grupas nosaukumu). Ja lietotājs pieder vairākām grupām, grupu nosaukumus savieno ar “|”.
createDate
Skatīt “Piezīmes”.
Skatīt “Piezīmes”.
-
(nav)
Izvaddati “TYYYYMMDDhhmmssmmm” formātā eksportējot. (“T” pievieno, lai novērstu teksta sabojāšanu.)
Importējot ievadiet informāciju kādā no šiem formātiem.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Izlaižot šo vienumu, importēšanas datums un laiks tiek izmantoti kā jaunu lietotāju reģistrācijas datums un laiks. Attiecībā uz esošajiem lietotājiem tiek pārnests sākotnējās reģistrācijas datums un laiks.
lastLoginDate
Skatīt “Piezīmes”.
Skatīt “Piezīmes”.
-
(nav)
Tiek saglabāts lietotāja pēdējās pieteikšanās reizes datums un laiks.
Izvaddati “TYYYYMMDDhhmmssmmm” formātā eksportējot. (“T” pievieno, lai novērstu teksta sabojāšanu.)
Importējot ievadiet informāciju kādā no šiem formātiem.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Izmanto, lai noteiktu, vai lietotājs ir pieteicies un vai ir jāveic automātiska lietotāja dzēšana.
Izlaižot šo vienumu, jauniem lietotājiem lietotāja pēdējās pieteikšanās laika un datuma lauks ir tukšs. Attiecībā uz esošajiem lietotājiem tiek pārnests lietotāja pēdējās pieteikšanās reizes datums un laiks.
dc
0 līdz 32 rakstzīmes
Vadības rakstzīmes
-
(nav)
Nevar izmainīt. Tiks automātiski piešķirts šādiem lietotājiem.
Lietotājiem, kas reģistrēti pēc servera autentifikācijas

uuid
-
-
-
Nevar izmainīt. Automātiski piešķirts lietotāju reģistrācijas laikā.
sdl_digest
-
-
-
Nevar izmainīt. Tiek automātiski ģenerēts, reģistrējot/nomainot paroli.
uac_advbox_digest1
-
-
-
Nevar izmainīt. Tiek automātiski ģenerēts, reģistrējot/nomainot paroli.
uac_advbox_digest2
-
-
-
Nevar izmainīt. Tiek automātiski ģenerēts, reģistrējot/nomainot paroli.
pin_digest
-
-
-
Nevar izmainīt. Tiek automātiski ģenerēts, reģistrējot/nomainot PIN.
server_user_gp_key
-
-
-
Nevar izmainīt. Šai grupai pieder lietotājs, kurš ir reģistrēts pēc tam, kad pabeigta servera autentifikācija.
server_user_gp_value
-
-
-
Nevar izmainīt. Šai grupai pieder lietotājs, kurš ir reģistrēts pēc tam, kad pabeigta servera autentifikācija.
non_expire_password
1 vai 0
Jebkura rakstzīme, izņemot “1” (iespējot) vai “0” (atspējot)
Ja šis vienums nav ievadīts, tiek parādīts “0” (atspējots).
next_password_change_required
1 vai 0
Jebkura rakstzīme, izņemot “1” (iespējot) vai “0” (atspējot)
Ja šis vienums nav ievadīts, tiek parādīts “0” (atspējots).
CharSet
-
-
-
-
Attiecībā uz UTF8 kolonnas rindā raksta “CharSet:UTF8”.
Līnija faila sākumā ir kolonnas rinda.
Vienumu nosaukumi var neparādīties secīgi.
CSV failu atbalstītie kodējumi ir UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 un Korean (korejiešu).
Tekstu virknes eksportētajos CSV failos ietver ″[″ un ″]″, ja piemēro kādu no šiem nosacījumiem. Rediģējot CSV failu un pievienojot jaunas teksta virknes, kas atbilst šādiem nosacījumiem, aptveriet šādas teksta virknes ar ″[″ un ″]″.
Skaitļi, kas sākas ar “0”.
Skaitļi, kas pārsniedz 12 ciparus.
Teksta virknes, kuras ietver ″[″ un ″]″.
9E0K-0CA