ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana

Vidē, kurā tiek izmantota ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (piekļuves pārvaldības sistēma), var definēt, kuras funkcijas ir pieejamas katram tiesību līmenim (lomai), kā arī izveidot jaunas lomas. Tas nodrošina precīzāku lietotāju pārvaldības kontroli, ļaujot norādīt, kuras funkcijas ir pieejamas katram atsevišķam lietotājam. Piemēram, jūs varat liegt lietotājam A tiesības kopēt, vienlaikus ļaujot lietotājam B izmantot visas funkcijas. Lai iespējotu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, rīkojieties šādi.
 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Iesl.>  <OK>  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.) <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>
Ja šis iestatījums ir iestatīts uz <Iesl.>, <Izmantot lietotāja autentifikāciju> izvēlnē Iestatījumi/reģistrācija arī ir iestatīts uz <Iesl.>. Lai <Izmantot lietotāja autentifikāciju> iestatītu uz <Izsl.>, vispirms iestatiet šo iestatījumu uz <Izsl.>.
Ja iestatāt šo funkciju pozīcijā <Iesl.>, šādi Iestatījumi/reģistrācija iestatījumi tiek atspējoti.
Adrešu grāmatas PIN iestatīšana
Jaunu adresātu ierobežošana
Pat ja nomaināt šo iestatījumu no <Izsl.> uz <Iesl.>, šādiem Iestatījumi/reģistrācija iestatījumiem automātiski netiks atgrieztas to iepriekšējās vērtības. Iestatījumu nomaiņa manuāli.
Adrešu grāmatas PIN iestatīšana
Jaunu adresātu ierobežošana
Līdzīgus ierobežojumus var uzstādīt lomām ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošanai. Lai iegūtu informāciju par sistēmas prasībām un lomu izveides/rediģēšanas metodi, skatiet ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratora rokasgrāmata.
9E0K-0CU