Faksa līnijas iestatījumi

Lai iekārtā izmantotu faksu, reģistrējiet faksa numuru un uzņēmuma vai nodaļas nosaukumu, ko parādāt/izdrukāt saņēmēja faksa iekārtā, kad tiek sūtīts fakss. Iestatiet arī sakaru kanāla veidu.
Modeļi ar neobligātu faksa funkciju
Lai izmantotu faksa funkciju, ir jābūt instalētām nepieciešamajām faksa opcijām. Sistēmas iespējas
Ja iekārta tiek izmantota kā attālā faksa klienta iekārta
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu> un <Atlasīt līnijas veidu> iestatījumi tālāk norādītajā procedūrā nav nepieciešami.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi>  <Iestatīt līniju>.
3
Nospiediet <1. līnija> <Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru>.
4
Ievadiet faksa numuru un nospiediet <OK>.
Jūsu reģistrētais faksa numurs tiks parādīts saņēmējam.
5
Ievadiet nosaukumu sadaļā <Reģistrēt iekārtas nosaukumu> un nospiediet <OK>.
Jūsu reģistrētais nosaukums tiks parādīts saņēmējam.
Norādītā iekārtas nosaukuma vietā varat parādīt vai drukāt arī sūtītāja nosaukumu. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
6
Izvēlieties līnijas veidu sadaļā <Atlasīt līnijas veidu>, nospiediet <OK>.
Ja neesat pārliecināts, kādu līnijas veidu izmantojat, sazinieties ar izplatītāju vai telekomunikāciju uzņēmuma tirdzniecības biroju.
Konfigurējiet iestatījumu atbilstoši faksa opcijai.
Varat rediģēt līnijas nosaukumu, kas ir parādīts līnijas atlases ekrānā, izmantojot <Rediģēt līnijas nosaukumu atlasītās līnijas ekrānam>*1. <Rediģēt līnijas nosaukumu atlasītās līnijas ekrānam>
Varat mainīt adrešu saraksta attēlošanu saskaņā ar atlasīto līniju opcijā <Noklusējuma adrešu saraksts, atlasot līniju>*1. <Noklusējuma adrešu saraksts, atlasot līniju>
*1 Apzīmē vienumus, kas atkarībā no jūsu iekārtas modeļa vai reģiona, iespējams, netiek rādīti Iestatījumu/reģistrācijas ekrānā.
9E0K-04A