Ethernet iestatījumu veikšana

Ethernet ir standarts, kas nosaka sakaru metodes lokālajā tīklā. Parasti sakaru sistēmu (pusdupleksu/pildupleksu) un Ethernet tipu (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) var iestatīt automātiski. Varat tos iestatīt atsevišķi, pārslēdzot iestatījumu uz manuālu ievadi.
<Ethernet draivera iestatījumi> pastāv gan galvenajai, gan pakārtotajai līnijai. Ja nepieciešams, reģistrējiet iestatījumus.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <Ethernet draivera iestatījumi>.
Lai norādītu pakārtotās līnijas Ethernet iestatījumus, nospiediet <Preferences>  <Tīkls> <Pakārtotās līnijas iestatījumi> <Ethernet draivera iestatījumi>.
3
Veiciet Ethernet iestatījumus.
Parastā situācijā nospiediet <Iesl.> sadaļā <Noteikt automātiski>. Sakaru sistēma un Ethernet tips tiek noteikti un automātiski konfigurēti.
Ethernet iestatījumu manuāla veikšana
1
Nospiediet <Izsl.> sadaļā <Noteikt automātiski>.
2
Izvēlieties sakaru sistēmu.
 <Daļējais duplekss>
Pamīšus veiciet sūtīšanas/saņemšanas funkcijas. Izvēlieties šo opciju tad, ja pievienotais maršrutētājs ir iestatīts pusdupleksiem sakariem.
 <Pilnais duplekss>
Vienlaikus veiciet sūtīšanas/saņemšanas funkcijas. Parastā situācijā izvēlieties šo opciju.
3
Izvēlieties Ethernet tipu.
Izvēlieties <10BASE-T>, <100BASE-TX>, vai <1000BASE-T> sadaļā <Ethernet veids>.
4
Nospiediet <OK>.
5
Nospiediet  (Iestat./reģistr.) <Jā>.
9E0K-03Y