Savienojuma izveide ar citām ierīcēm

Iekārtu var savienot ar datoru (Windows serveri) vai citu tīklā esošo Canon daudzfunkciju printeru Izvērstā telpa. Iekārta ar drukāt/sūtīt datus, kas saglabāti pievienotajā Windows serverī vai Izvērstā telpa.
Lai iekārtu savienotu ar krātuves vietu citos daudzfunkciju printeros, ir nepieciešams veikt iestatījumus arī šajos citos printeros.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Tīkla iestatījumi>.
3
Norādiet katru vienumu.
Pievienojamo daudzfunkciju printeru reģistrēšana
Reģistrējiet Windows serveri vai citu daudzfunkciju printeru, ar ko jāizveido savienojums, Izvērstā telpa.
1
Nospiediet <Tīkla vietas iestatījumi>  <Reģistrēt>.
2
Ievadiet nepieciešamo informāciju un nospiediet <OK>.
<Nosaukums>
Izveidojiet pievienojamā Izvērstā telpa nosaukumu. Tā kā šeit ievadītais nosaukums tiek parādīts sarakstā piekļuves laikā, ievadiet viegli lasāmu nosaukumu.
<Protokols>
Izvēlieties <SMB> vai <WebDAV> atkarībā no tā, vai Windows serveris vai adresāta Izvērstā telpa ir pieejami kā SMB serveris vai WebDAV.
<Novietojums>/<Resursdatora nosaukums>
Opcija <Novietojums> tiek parādīta tad, ja izvēlaties <SMB>, savukārt opcija <Resursdatora nosaukums> tiek parādīta, ja protokola iestatījumā izvēlaties <WebDAV>.
Ievadiet adresi sadaļā <Novietojums> kā “\\ (resursdatora nosaukums vai IP adrese) \share”, lai izveidotu savienojumu ar koplietojamu vietu, vai “\\ (resursdatora nosaukums vai IP adrese) \users”, lai izveidotu savienojumu ar personīgu vietu.
Ievadiet adresi sadaļā <Resursdatora nosaukums> kā “https:// (resursdatora nosaukums vai IP adrese)” un nospiediet <Tālāk>. Pēc tam sadaļā <Mapes ceļš> ievadiet “/share” koplietojamajai vietai vai “/users” personīgajai vietai.
Drīkst reģistrēt tikai citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas Izvērstā telpa vai Windows serveri, kas atvērts ārēji, pretējā gadījumā var tikt izraisīt nepareiza iekārtas darbība.
Saziņas protokolu kontrolēšana
Sertifikāta verificēšana savienojuma izveides laikā
9E0K-04E