Aparatinės įrangos techniniai duomenys

Šiame skyriuje pateikti šio gaminio pagrindinio įrenginio ir pasirinktinės įrangos techniniai duomenys. Tobulinant produktą ar išleidus naują versiją, techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
Norėdami patikrinti šio gaminio sistemos techninius duomenis, žr. Sistemos specifikacijos.

Aparato techniniai duomenys

Papildomos įrangos techniniai duomenys

9CYW-02L