Skylmušio atliekų ištuštinimas

Kai apipavidalintuve esančio skylmušio atliekų konteineris tampa pilnas, ekrano apačioje dešinėje rodoma piktograma. Norėdami ištuštinti skylmušio atliekų konteinerį, paspauskite ant piktogramos ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kol tuštinate skylmušio atliekų konteinerį, kopijas ir spaudinius galima išvesti naudojant pasirinktinę įrangą. Atsargiai elkitės su prie aparato prijungtais pasirinktiniais priedais.
9CYW-01S