Popieriaus stalčius

1 popieriaus stalčius

Popieriaus kreiptuvas (kairysis kreiptuvas)

Paspauskite viršutinę kairiojo kreiptuvo dalį ir pastumkite.

Popieriaus kreiptuvas (priekinis kreiptuvas)

Paspauskite viršutinę priekinio kreiptuvo dalį ir pastumkite.
2 popieriaus stalčius

Popieriaus kreiptuvas (kairysis kreiptuvas)

Paspauskite viršutinę kairiojo kreiptuvo dalį ir pastumkite.

Popieriaus kreiptuvas (priekinis kreiptuvas)

Paspauskite viršutinę priekinio kreiptuvo dalį ir pastumkite.

Vokų tiektuvas A

Naudokite šį tiektuvą, kai dedate vokus į popieriaus stalčių. Vokų dėjimas
Tinkamos popieriaus formato etiketės tvirtinimas
Pritvirtinkite popieriaus formato etiketę tokiame pačiame aukštyje kaip kasetės numerio indikatorius, apytiksliai 5 mm į kairę.
* Apytiksliai 5 mm
Atminkite, kad popieriaus formato etiketėje gali būti nurodytas popieriaus formatas, kurio negalima naudoti aparate.
9CYW-00H