Nestandartinio formato (pasirinktinio formato) popieriaus registravimas

Galite užregistruoti iki keturių dažniausiai naudojamų nestandartinių popieriaus formatų. Čia užregistruoti popieriaus formatai rodomi popieriaus stalčiaus arba universaliojo dėklo popieriaus formato pasirinkimo ekrane (Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas arba Daugiafunkciame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas).
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Popieriaus parametrai>  <Vartotojo nust. formato įregistravimas>.
3
Pasirinkite mygtuką nuo <S1> iki <S4> ir paspauskite <Įregistrav./redagavimas>.
Galite suteikti mygtukui lengvai įsimenamą pavadinimą paspaudę <Pervadinimas>.
4
Pasirinkite popieriaus formatą ir paspauskite <Gerai>.
Nurodykite <X> ir <Y> kraštinės ilgį. Paspauskite <X> arba <Y>, kad skaičių mygtukais įvestumėte kiekvienos kraštinės ilgį.
5
Paspauskite <Uždaryti>.
9CYW-015