Segtukai įstrigo vidiniame apipavidalintuve

1
Patikrinkite, ar popierius užstrigęs pagrindinės apipavidalintuvo išvesties dėkle.
Jeigu popierius įstrigęs, švelniai ištraukite jį rodyklės kryptimi.
Jei naudojate susegimo režimą, neišimkite iš išvesties dėklo esamos spaudinių krūvelės, kol jei nesusegti. Baigus įstrigusio popieriaus šalinimo operaciją, prie esamo lapų pluošto bus pridėti šie spaudiniai.
2
Atidarykite priekinį apipavidalintuvo dangtį.
3
Ištraukite segtukų kasetę.
Patraukite žemyn žalią segtukų kasetės ąselę, kad atjungtumėte užraktą, ir šiek tiek pakelkite kasetę į viršų teisiai traukdami.
4
Išimkite iš segtukų kasetės visus įstrigusius segtukus.
Pakelkite segtukų kasetės rankenėlę.
Išimkite visus įstrigusius ir matomus segtukus.
Segtukų kasetės ąselę grąžinkite į pradinę padėtį.
5
Laikydami už žalios segiklių kasetės ąselės įstumkite kasetę iki galo.
6
Uždarykite priekinį apipavidalintuvo dangtį.
Norint, kad segikliai pasislinktų, galima atlikti „tuščią“ susegimą.
9CYW-026