Faksogramų siuntimas iš kompiuterio (Kompiuterinis faksas)

Kompiuteriu sukurtus fakso dokumentus galite siųsti tiesiogiai iš kompiuterio, kaip ir atlikdami spausdinimo operacijas. Dėl šio būdo nereikia spausdinti dokumentų norint juos išsiųsti faksu, todėl sutaupote popieriaus. Norint naudoti šią funkciją, reikia įdiegti fakso tvarkyklę kompiuteryje (Tvarkyklių diegimas).

Pagalba diegiant fakso tvarkyklę

Fakso tvarkyklės nustatymo ekrane spustelėjus [Help] („Windows“) arba  („Mac OS“) parodomas žinyno ekranas. Informacijos, kurios nėra Vartotojo instrukcija, įskaitant informaciją apie tvarkyklės funkcijas ir apie tai, kaip jas nustatyti, ieškokite žinyne.
9CYW-083