Vartotojo instrukcija peržiūra

Šiame skyriuje aprašytos žymės, mygtukai, ekranai ir kiti Vartotojo instrukcija naudojami elementai. Įspėjimai ir perspėjimai taip pat pateikti dokumente „Svarbūs saugos nurodymai“, kuris pridedamas prie aparato. Peržiūrėkite šias instrukcijas.
Žymės
Perspėjimai dėl saugumo, apribojimų ir aparato naudojimo, naudingi patarimai bei kita informacija žymima toliau parodytomis žymėmis.
Nurodo įspėjimą dėl veiksmų, kurių tinkamai neatlikus gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės. Norėdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, visada atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus.
Nurodo atsargumo priemones, padedančias išvengti asmenų sužalojimo ir turto sugadinimo, neskaitant gaminio gedimo, dėl netinkamo aparato naudojimo. Norėdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, visada atkreipkite dėmesį į šiuos perspėjimus.
Nurodo veiksmą, kurio negalima atlikti. Įdėmiai perskaitykite šiuos elementus ir niekada nedarykite aprašytų veiksmų.
Nurodo svarbius eksploatavimo reikalavimus ir apribojimus, į kuriuos būtina visada atsižvelgti, kai aparatas naudojamas. Visada atkreipkite dėmesį į šiuos svarbius punktus, kad išvengtumėte trikčių, gedimų ar turto sugadinimo dėl netinkamo aparato naudojimo.
Nurodo operacijos paaiškinimą arba papildomus veiksmų paaiškinimus.
Nurodo naudingas funkcijas arba patarimus dėl darbo su aparatu.
Klavišai ir mygtukai
Jutikliniame ekrane rodomi mygtukai bei kompiuterio ekrano mygtukai žymimi, kaip nurodyta toliau.
Tipas
Pavyzdys
Valdymo skydelio klavišai
Jutiklinio ekrano mygtukai*
<Funkcijos parametrai>
<Atšaukti>
Mygtukai ir kita tekstinė sąsaja, rodoma kompiuterio ekrane
[Preferences]
[OK]
* Veiksmas, kurio metu paliečiamas mygtukas jutikliniame ekrane, Vartotojo instrukcija yra vadinamas „paspaudimu“.
Ekranas
Vartotojo instrukcijoje pavaizduoti ekranai gali skirtis nuo jūsų aparate rodomų ekranų. Tai priklauso nuo modelio, pasirinktinės įrangos ir versijos.
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą OS, pavaizduota ekrano turinio dalis gali skirtis nuo rodomos jūsų kompiuteryje.
Atnaujinus versijas, gali skirtis tvarkyklių ir programinės įrangos ekrano turinys.
Iliustracijos
Vartotojo instrukcija naudojamos iliustracijos atitinka „imageRUNNER C3326i“ su prijungta toliau nurodyta pasirinktine įranga, nebent nurodyta kitaip.
Cassette Feeding Unit-AW
9CYW-003