Spalvų neatitikimo korekcija

Jei atitinkamų spalvų spausdinimo padėtys šiek tiek pasislenka, atlikite spalvų neatitikimo korekciją pagal toliau nurodytą procedūrą.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Autom. spalvų pastūmimo koregavimas>.
2
Paspauskite <Pradėti>.
9CYW-0R0