IP adresų nustatymas užkardos parametruose

Galite nustatyti, ar leisti, ar drausti ryšį su įrenginiu, turinčiu konkretų IP adresą. Užkardos parametruose sukonfigūravę IP adresus, veiksmingumo rezultatus galite peržiūrėti blokuotų ryšių užklausų žurnale. Taip pat galite nustatyti, ar leisti, ar atmesti tokius ICMP ryšius, kaip PING komandos ir pan., nustatę užkardos parametrus.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>.
3
Spustelėkite <IPv4 adreso filtras> arba <IPv6 adreso filtras>.
Pasirinkite filtrą, kuris atitinka aparate nustatytą IP adresą.
4
Pasirinkite <Siunčiamų filtras> arba <Gaunamų filtras>.
Norėdami apriboti duomenų siuntimą iš aparato į kompiuterį, pasirinkite <Siunčiamų filtras>.
Norėdami apriboti iš kompiuterio gaunamus duomenis, pasirinkite <Gaunamų filtras>.
Norėdami apriboti duomenų ryšius ir leisti tik tokius ICMP ryšius kaip PING komandos ir pan., nustatykite <Visada leisti siuntimą/priėmimą naudojant ICMP> į <Įjungt.>.
5
Nustatykite <Filtro naudojimas> į <Įjungt.>, pasirinkite <Numatytoji strategija>, tada spustelėkite <Įregistravimas>.
Srityje <Numatytoji strategija> pasirinkite <Atmesti>, kad leistumėte ryšius tik su įrenginiais, kurių IP adresai nurodyti <Išimties adresai> kitame veiksme arba pasirinkite <Leisti>, jei norite atmesti ryšius su jais.
Jei <Atmesti> pasirinkta parametrui <Numatytoji strategija>, apribojimai netaikomi siuntimui į sudėtinius arba transliacijos adresus.
6
Nustatykite išimčių adresus.
Naudojant IPv4
Naudojant IPv6
Nurodykite IP adresus, kuriuos norite nustatyti kaip išimtis ankstesniame veiksme pasirinktai parinkčiai <Numatytoji strategija>. Pasirinkite vieną iš toliau aprašomų įvesties būdų.
<Vienas adresas>
Įveskite atskirą IP adresą, kurį norite nustatyti kaip išimtį. IPv6 atveju spustelėkite <Adresas>, kad būtų rodomas įvesties ekranas.
<Adreso diapazonas>
Nurodykite IP adresų diapazoną. Įveskite atskirus adresus prie <Pirmasis adresas> ir <Paskutinis adresas>. Negalima įvesti IPv6 adresų.
<Prefikso adresas>
Nurodykite IP adresų diapazoną naudodami prefiksą (tinklo adresai.) <Adresas> įveskite tinklo adresą, o tinklo adreso ilgį nurodykite <Prefikso ilgis>.
Perdavimo filtro / gavimo filtro išimties adresų nustatymas
1
Pasirinkite IP adreso įvesties metodą ir įveskite išimties adresus.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Jei reikia, įveskite prievado numerį, tada spustelėkite <Gerai>.
Pasirinkite, ar nurodyti prievado numerį. Išsamius ryšių ribojimus galite konfigūruoti išimties adresui nurodydami prievado numerį.
<Nenurodyti>
Išimties adreso parametras taikomas visiems ryšiams, gaunamiems iš nurodyto IP adreso.
<Nurodyti>
Išimties adreso parametras taikomas tik ryšiams, gaunamiems iš nurodyto IP adreso naudojant skirtąjį prievado numerį. Spustelėkite <Pridėjimas>, įveskite prievado numerį, tada spustelėkite <Gerai>. Tiek IPv4, tiek IPv6 vienam išimties adresui galite užregistruoti iki 50 prievadų.
Išimties adreso redagavimas
5 veiksme rodomame ekrane pasirinkite išimties adresą, kurį norite redaguoti, ir spustelėkite <Redagavimas>, kad būtų rodomas redagavimo ekranas.
7
Paspauskite <Gerai>.
8
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  (Nust./Įreg.) <Par. keit. taikymas>  <Taip>.
Blokuotų ryšių užklausų peržiūra žurnale
Paskutinius 100 užkardos blokuotų ryšių galima peržiūrėti dalyje  (Nust./Įreg.) <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>  <Blokuojamų IP adresų žurnalas>. Blokuotų ryšių istoriją galima eksportuoti iš nuotolinio valdymo sąsajos CSV formatu. Žurnalo eksportavimas į failą
Parametro <Numatytoji strategija> reikšmę nustačius į <Atmesti>, užkardos užblokuotų ryšių istorija srityje <Blokuojamų IP adresų žurnalas> nerodoma.
9CYW-0E0