Tarpinio serverio nustatymas

Tarpinis serveris (HTTP tarpinis serveris) nurodo į kompiuterį ar programinę įrangą, vykdančią HTTP komunikaciją kitiems įrenginiams, ypač komunikuojant su ištekliais už tinklo ribų, pvz., naršant žiniatinklio svetaines. Kliento įrenginiai jungiasi prie išorinio tinklo per tarpinį serverį ir tiesiogiai nekomunikuoja su išoriniais ištekliais. Nustačius tarpinį serverį ne tik palengvinamas srauto tarp vietinių ir išorės tinklų valdymas, bet ir blokuojama neteisėta prieiga bei konsoliduojama apsauga nuo virusų užtikrinant didesnę saugą. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) arba „NetworkAdmin“ (tinklo administratoriaus) teisės.

1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <Tarp. serverio parametrai>.
3
Nustatykite <Tarp. serverio naudojimas> į <Įjungt.>, sukonfigūruokite reikiamus parametrus ir spustelėkite <Gerai>.
<Serverio adresas>
Įveskite tarpiniam serveriui naudoti skirtą adresą. Nurodykite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio vardą, atsižvelgdami į savo aplinką.
<Prievado numeris>
Įveskite tarpiniam serveriui naudoti skirto prievado numerį.
<Tarp.serverio naudoj. tame pačiame domene>
Pasirinkite <Įjungt.>, jei norite naudoti tarpinį serverį net ryšiui su įrenginiais tame pačiame domene.
Šis parametras rodomas tik pagrindinės linijos tarpinio serverio parametruose.
<Autentifikavimo nustatymas>
Norėdami naudoti serverio autentifikavimo funkciją, spustelėkite čia ir sukonfigūruokite tapatybės patvirtinimo informaciją. Rodomame ekrane spustelėkite <Įjungt.>, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie bus naudojami tarpinio serverio autentifikavimui, tada spustelėkite <Gerai>.
4
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  (Nust./Įreg.) <Par. keit. taikymas>  <Taip>.
9CYW-0E3