Vartotojų grupių registravimas

Užregistruokite vartotojų grupes. Vartotojų grupių sąrašus galima bendrinti su užregistruotomis vartotojų grupėmis.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Spustelėkite [Add Group (Local Device Users)...] arba [Add Group (Other Users)...].
Pasirinkite [Add Group (Other Users)...], jei nustatytas serverio autentifikavimas.
Grupių pridėjimas į vietinį įrenginį
Grupių pridėjimas į tapatybės patvirtinimo serverį
9CYW-0F0