Prijungimas prie kitų aparatų

Aparatą galima prijungti prie kompiuterio („Windows“ serverio) arba prie kitų „Canon“ daugiafunkcių spausdintuvų tinkle „Išplėstinė sritis“. Aparatas gali spausdinti / siųsti duomenis, įrašytus prijungtame „Windows“ serveryje arba tinkle „Išplėstinė sritis“.
Norint prijungti aparatą prie kitų daugiafunkcių spausdintuvų laikymo vietų, reikia nustatyti ir kitų spausdintuvų parametrus.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Tinklo parametrai>.
3
Nurodykite kiekvieną elementą.
Daugiafunkcių spausdintuvų registravimas norint juos prijungti
Registruokite „Windows“ serverį ar kitų daugiafunkcių spausdintuvų tinklą „Išplėstinė sritis“, kad galėtumėte prijungti.
1
Paspauskite <Tinklo srities parametrai>  <Įregistravimas>.
2
Įveskite reikiamą informaciją ir paspauskite <Gerai>.
<Pavadin.>
Įveskite norimo prijungti tinklo „Išplėstinė sritis“ pavadinimą. Čia įvestas pavadinimas rodomas sąraše prieigos metu, todėl įveskite lengvai skaitomą pavadinimą.
<Protokolas>
Pasirinkite <SMB> ar <WebDAV>, atsižvelgdami tai, ar „Windows“ serveris, ar adresato tinklas „Išplėstinė sritis“ naudojami kaip SMB serveris ar „WebDAV“.
<Vieta>/<Pagr. komp. pavadinimas>
<Vieta> rodoma pasirinkus <SMB>, o <Pagr. komp. pavadinimas> rodoma pasirinkus <WebDAV> protokolo parametruose.
Įveskite adresą į <Vieta> kaip „\\ (pagrindinio kompiuterio pavadinimas ar IP adresas) \share“, jei norite prisijungti prie bendrai naudojamos erdvės, arba „\\ (pagrindinio kompiuterio pavadinimas ar IP adresas) \users“, jei norite prisijungti prie asmeninės erdvės.
Įveskite adresą į <Pagr. komp. pavadinimas> kaip „https:// (pagrindinio kompiuterio pavadinimas ar IP adresas)“ ir paspauskite <Toliau>. Tada įveskite „/share“, jei norite prisijungti prie bendrai naudojamos erdvės, arba „/users“, jei norite prisijungti prie asmeninės erdvės dalyje <Aplanko kelias>.
Neregistruokite jokių kitų įrenginių, išskyrus kito imageRUNNER ADVANCE serijos įrenginio tinklą„Išplėstinė sritis“ ar „Windows“ serverį, kuris atidaromas iš išorės, kitaip aparatas gali sutrikti.
Ryšio protokolų valdymas
Sertifikato tikrinimas prisijungiant
9CYW-04E