Faksifunktsioon

Kasutatav telefoniliin*1
Üldkasutatav telefonivõrk (PSTN)
Skannimisjoone tihedus
Tavaline
G3: 8 pikslit*2/mm x 3,85 rida/mm
Peen
G3: 8 pikslit*2/mm x 7,7 rida/mm
Super-peen
G3: 8 pikslit*2/mm x 15,4 rida/mm
Ultra-peen
G3: 16 pikslit*2/mm x 15,4 rida/mm
Edastuskiirus
Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s
Pakkimismeetod
MH, MR, MMR, JBIG
Edastustüüp
Super G3, G3
Saatmiseks sobivad originaaliformaadid
A4, B5*3, A5*3, A6*3, LGL, LTR ja STMT
Vastuvõtmise paberiformaadid
A4, B5, A5, A5R, LGL, LTR, STMT ja 16K
Mällu vastuvõtu töö number
Kuni 320 tööd
Edastuskiirused
JBIG: umbes 2,6 sekundit (kui saata Canoni A4-originaalpaberit, tavaline, 8 pikslit × 3,85 rida/mm ECM (JBIG))
*1 IP-telefoni teenuse kasutamisel ei saa faksisidet tavaviisil kasutada üle IP-telefoni liini. Soovitame kasutada faksiside jaoks üldkasutatavat telefonivõrku ja tavatelefoniliini.
*2 Lühend ingliskeelsest nimetusest „picture elements“ (pildielemendid ehk pikslid).
*3 Saadetakse BA4-formaadis.

Järkjestiksaatmise maksimaalne sihtkohtade arv

Soovi korral saate faksida korraga kuni 256 sihtkohta. (Kui määrate sihtrühma, mis koosneb mitmest sihtkohast, siis käsitletakse igat sihtkohta eraldi sihtkohana.)
9XUH-0RF