Kuva <Avakuva> kohandamine

Selles jaotises kirjeldatakse, mida on võimalik kohandada ja hallata üksuste kaudu, mis kuvatakse nupu vajutamisel kuval <Avakuva>.
Sõltuvalt seadest <Luba avakuva kohandamine avalikuks kasutuseks> ja sisseloginud kasutaja privileegist, kuvatakse valikukuva <Kohanda isiklikuks kasutuseks> või <Kohanda avalikuks kasutuseks> nuppude <Liigutamise nupud>, <Muuda nuppe>, <Avakuva küljenduse seaded> või <Taustapildi seaded> vajutamisel.
<Kohanda isiklikuks kasutuseks>: Valige see avakuva kohandamiseks hetkel sisselogitud kasutaja jaoks. Vaikesäte valikus <Kohanda isiklikuks kasutuseks> on määratud seadete <Kohanda avalikuks kasutuseks> järgi.
<Kohanda avalikuks kasutuseks>: Valige see avakuva kohandamiseks kasutajate jaoks, kellel pole isikupärastatud avakuva, nt sisselogimata kasutajad, külaliskasutajad jne. Valikus <Kohanda avalikuks kasutuseks> määratud seadeid kasutatakse senikaua, kuni autenditud kasutaja konfigureerib valiku <Kohanda isiklikuks kasutuseks>.
Kui seaded valikus <Kohanda avalikuks kasutuseks> muudetakse, kehtivad need muudatused ka valikule <Kohanda isiklikuks kasutuseks>, kuni autenditud kasutaja konfigureerib valiku <Kohanda isiklikuks kasutuseks>.
<Avakuva> kuvasätteid saab importida/eksportida seadmest seadmesse, mis toetavad kuva <Avakuva>. Seadistusandmete importimine/eksportimine
Kuva <Avakuva> sätteid ei impordita seadmetesse, mis toetavad kuva <Kiirmenüü>, kuid ei toeta kuva <Avakuva>.
Ka juhul kui mõni <Avakuva haldusseaded isiklikuks kasutuseks> seadetest on eksportimisel keelatud, siis Isiklikud seaded eksporditakse, kui need on konfigureeritud.

 <Liigutamise nupud>

Teil on võimalik teisaldada funktsiooninuppe ja isiklikke/jagatud nuppe.

 <Muuda nuppe>

Ainult valikut <Teis.:> on võimalik kasutada funktsiooninuppude puhul.
<Nimeta ümber>, <Kustuta> ja <Teisalda> on võimalik valida isiklike/jagatud nuppude puhul.

 <Avakuva küljenduse seaded>

Saate valida ühe järgmistest üksustest suuruse ja nuppude arvu kuvamiseks ühel ekraanil.
<3 suurt nuppu lehe kohta>
<4 keskmist-väikest nuppu lehe kohta>
<6 suurt nuppu lehe kohta>
<9 keskmist nuppu lehe kohta>
<12 keskmist-väikest nuppu lehe kohta>

 <Taustapildi seaded>

Saad muuta taustakujutist.

 <Avakuva haldusseaded>

Saad muuta järgmisi määranguid. (Punane ja paksus kirjas tekst tähistab vaikeseadeid.)
<Luba avakuva kohandamine avalikuks kasutuseks>: <Sees>/<Väljas>
<Luba autentimata kasutajatel kasutada ajajoont>: <Sees>/<Väljas>
<Luba igal sisseloginud kasutajal kasutada ajajoont>: <Sees>/<Väljas>
<Tagasi avakuvasse pärast töö tegemist>: <Sees>/<Väljas>
<Funktsioonide kuvamise piiramine>: Valige funktsioonid või AddOn rakendused, mida soovite peita kuvalt <Avakuva>.
<Avakuva haldusseaded isiklikuks kasutuseks>: Seadistada saab järgmisi seadeid.
<Luba isiklike nuppude salvestamine/muutmine>: <Sees>/<Väljas>
<Luba teisaldatavate nuppude kasutus isiklikuks kasutuseks kohandamisel>: <Sees>/<Väljas>
<Luba avakuva küljenduse seadete kasut. isiklikuks kasutuseks kohandamisel>: <Sees>/<Väljas>
<Luba taustapildi seadete kasutamine isiklikuks kasutuseks kohandamisel>: <Sees>/<Väljas>
Selle seade kasutamiseks on vaja administraatori õigusi.
<Luba avakuva kohandamine avalikuks kasutuseks>
Kui määratud olekusse Sees, siis üld- ja sisselogimata kasutajad saavad salvestada jagatud nuppe ning kohandada avakuva avalikuks kasutuseks.
<Tagasi avakuvasse pärast töö tegemist>
Kui määratud olekusse Sees, siis kuvatakse pärast nuppudega Jagatud, Isiklik või Ajajoon tehtud tööde lõpetamist avakuva.
Ajalugu ei talletata ajajoonel, kui kasutaja ei ole sisselogitud ja valik <Luba autentimata kasutajatel kasutada ajajoont> määratud olekusse <Väljas> või kui kasutaja ei ole sisse logitud ja valik <Luba igal sisseloginud kasutajal kasutada ajajoont> määratud olekusse <Väljas>.
Kui <Isiklike seadete kasutuse lubamine> on keelatud, siis on seaded <Avakuva haldusseaded isiklikuks kasutuseks> kuvatud hallilt ja isiklikke seadeid ei tohi kasutada. <Isiklike seadete kasutuse lubamine>
<Luba isiklike nuppude salvestamine/muutmine>
Keelake see isiklike nuppude peitmiseks.
Kui <Luba teisaldatavate nuppude kasutus isiklikuks kasutuseks kohandamisel> on keelatud peale nuppude liigutamist isikupärastatud kuval ja <Luba teisaldatavate nuppude kasutus isiklikuks kasutuseks kohandamisel> on lubatud, siis pole nuppe isikupärastatud kuval enam liigutada ja nende asend on fikseeritud.
<Luba avakuva küljenduse seadete kasut. isiklikuks kasutuseks kohandamisel>
Keelake see, et rakendada seaded menüüs <Seadme seaded>.
<Luba taustapildi seadete kasutamine isiklikuks kasutuseks kohandamisel>
Keelake see, et rakendada seaded menüüs <Seadme seaded>.

 <Funktsiooni otsetee nupu seaded>

Funktsiooninuppe on võimalik registreerida otseteena. Valige registreerimise sihtkoht ja seejärel registreeritav funktsioon.
Selle seade kasutamiseks on vaja administraatori õigusi.
Kui te ei kasuta otseteid, valige loendist <Sidumata>.
9XUH-046