Sageli kasutatavate seadete / salvestatud üksuste otseteede salvestaimine

Saate salvestada otseteed seadete jaoks, mis kuvatakse nupu  (Seaded/salvestus) vajutamisel jaotises <Seaded/salv. otsetee>. See võimaldab kiiresti kuvada ka neid seadeid, mis paiknevad menüühierarhias allpool.
Kui valikut <Seaded/salv. otsetee> kuval <Avakuva> ei kuvata, valige   <Avakuva haldusseaded> <Funktsioonide kuvamise piiramine>  <Määra> määrake <Seaded/salv. otsetee> kuvamiseks.
Otseteed, mida saab registreerida. 10
1
Vajutage nuppu <Seaded/salv. otsetee>. Kuva <Avakuva>
2
Vajutage nuppu <Salvesta>.
3
Valige nupp, mille alla soovite seaded salvestada.
Registreeritud seadete muutmiseks saate valida määratud nupu.
4
Valige otseteena registreeritavad seaded ja valige <OK>.
Kui te ei soovi seadeid registreerida, valige <Sidumata>.
9XUH-04F