Konkreetsele funktsioonile sobiva paberiallika automaatne valimine

Kui selle seadistusvaliku all seada mõne paberiallika olekuks <Sees>, siis toimub paberi söötmine automaatselt ette sellest paberiallikast. Arvutist printimisel valitakse paberiallikas automaatselt.
Paljundamisel või printimisel funktsiooni <Juurdepääs failidele> abil valitakse paberiallikas automaatselt sõltuvalt väljal <Paberi valik> määratud paberist. Näiteks kui paberiallikast 1 printimisel saab paber otsa, saab printimist paberiallikale 2 lülitudes automaatselt jätkata, kui paberiallikatesse 1 ja 2 on laaditud sama suurusega paber.
Et paberiallikas valitaks automaatselt, tuleb iga paberiallika jaoks valida üks järgmistest paberitüüpidest.
Kui valik <Paberi tüübi arvestus> on seatud olekusse <Sees>
1-poolne printimine: õhuke, tavapaber, ringlussevõetud
2-poolne printimine: õhuke*1, tavapaber, ringlussevõetud.
Kui valik <Paberi tüübi arvestus> on seatud olekusse <Väljas>
1-poolne printimine: õhuke*1, tavapaber, ringlussevõetud, raske*1, värviline*1 (valge).
2-poolne printimine: õhuke*1, tavapaber, ringlussevõetud, raske*1, värviline*1 (valge).
*1 Kasutada saab ainult paberit, mille mõlemale poolele saab printida. Lisateavet vaadake jaotisest Kahepoolseks paljundamiseks või kahepoolseks printimiseks kasutatav paber.
Kui kopeerimissuhteks on määratud <Autom.>, siis paberiallikat automaatselt ei valita.
Kui on seatud üks järgmistest režiimidest, siis paberiallikat automaatselt ei valita.
N ühel, ID-kaardi kopeerimine
Tuleb valida vähemalt üks paberiallikas. Siiski pole võimalik määrata olekusse <Sees> ainult universaalalus.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Paberisöödu seaded>  <Paberiallika automaatne valimine>.
3
Valige funktsioon.
<Muu> võimaldab seadistada aruannete väljastamiseks kasutatavat paberiallikat.
4
Valige <Sees> iga paberiallika jaoks, mida soovite automaatselt valida.
Kui valisite 3. sammus <Paljundamine>
Seadistage, kas tuleb arvestada värvivalikut.
Kui valite märkeruudu <Paberi tüübi arvestus>: kui praeguses paberiallikas saab paber otsa, peatatakse paljundamine isegi juhul, kui teise paberiallikasse on laaditud sama formaadiga paber, välja arvatud juhul, kui selle paberi tüüp on kõnealuse sama. Kui vajutada uuesti nuppu (Alusta), ilmub ekraanile paberivaliku kuva.
Kui tühjendate märkeruudu <Paberi tüübi arvestus>: kui praeguses paberiallikas saab paber otsa, vahetatakse automaatselt paberiallikat ja paljundamine jätkub, kui teise paberiallikasse on laaditud sama formaadiga paber olenemata paberi tüübist.
Kui valisite 3. sammus <Printer>
Seadistage, kas panna mitu paberiallikat ühte rühma. Kui on määratud paberiallikate rühmitamine, valitakse paberiallikas rühma piires automaatselt, kui määrate printimisel mõne sellesse rühma kuuluva paberiallika. Paberiallikate rühmitamise määramiseks valige märkeruut <Rühma kasutus>, vajutage nuppu <Muuda>, et valida igale paberiallikale rühm, kuhu soovite paberiallika paigutada, ja vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage nuppu <OK>  <OK>.
9XUH-016