Fakside saatmise tühistamine

Saate tühistada originaalide skannimise või fakside saatmise, kui vastav töö on ootel või ka juba alustatud.

Originaalide skannimise tühistamine

1
Vajutage ekraanil oleval kuval valikut <Tühista> või  (Stopp).
2
Vajutage nuppu <Jah>.
Originaalide skannimine tühistatakse

Saadetavate või saatmiseks ootel olevate faksiteadete tühistamine

1
Vajutage ekraanil oleval kuval valikut <Olekumonitor> või  (Oleku monitor).
2
Valige <Saatmine> <Töö olek>.
3
Valige <Faks>.
Kuvatakse parajasti saadetavate või saatmise ootel dokumentide loend.
4
Valige katkestatav töö ning vajutage <Tühista>.
5
Vajutage nuppu <Jah>.
Faksi saatmine tühistatakse.
Saatmisel oleva töö viivitamatu tühistamine
Kui vajutate juhtpaneeli nuppu  (Stopp), et tühistada faksisaatmine ajal, mil saatmine on juba alanud, kuvatakse teade <Kas tühistada järgmine saatmistöö?>. Faksi saatmise tühistamiseks vajutage valikul <Jah>.
Tühistatava töö valimiseks tehke valik <Viimane vastvõetud töö> või <Saadetav töö>. <Nupu Stopp vajutamisel tühistatav töö>
Mitme saatmistöö korral vajutage (Stopp), et tuua ekraanile tühistatava saatmistöö valimise kuva. Kui seda saatmistööd, mida soovite tühistada, ei kuvata, valige <Teiste tööde kontroll>, et kuvada <Saatmistööd>. Valige tühistatav dokument ja vajutage <Tühista>.
9XUH-066