Prindikvaliteedi reguleerimine

Kui printimise tulemused pole rahuldavad, reguleerige allpool olevaid sätteid.

Gradatsiooni reguleerimine

Kui värvigraditsioonide reprodutseeritavus on muutunud nii kehvaks, et trükitud gradatsioon erineb oluliselt prindiandmetest, tehke värvigraditsioonide reprodutseeritavuse parandamiseks kohandusi.

Tiheduse korrigeerimine

Kui printimise tihedus erineb oluliselt algsest dokumendist, siis see reguleerib dokumendi skanni tiheduse sarnasemaks originaalile.

Värvide mittevastavuse parandus

Kui trükivärvid jooksevad või hägustuvad, võib värvide mittevastavus (värvide vale registreerimine) ilmneda. Probleemi võib parandada värvide mittevastavuse parandamine.

Värvide registreerimise ja intensiivsuse automaatne reguleerimine

Toimub automaatne reguleerimine (kalibreerimine), et vältida värvide vale registreerimist ja tagada värvi algse intensiivsuse õige reprodutseerimine.

Erksuse seaded

Värviprintimisel saate suurendada värvide küllastust.

Kujutise suuruse reguleerimine

Kui kopeeritud pildi suurus on originaalist veidi erinev, teostatakse peenreguleerimine nii, et prinditud suurus vastaks paremini originaali suurusele.

Tooneri hulga vähendus

Saate takistada liigse tooneri kinnitamist paberile, et vähendada printimisvigu, nagu kehv tooneri kinnitumine või kujutise jälje tekkimine.
9XUH-0KJ