Seadmesse paigaldatud lisavarustuse ja funktsioonide kontrollimine

Saate kontrollida sellesse seadmesse installitud lisavarustust ja funktsioone.
1
Vajutage klahvi [Loenduri/seadme teave].
Juhtpaneel
2
Valige <Seadmeinfo/muu>  <Seadme konfiguratsioon>.
3
Kontrollige lisavarustust ja funktsioone.
Mõned näidatud funktsioonid on standardvarustuses.
4
Vajutage nuppu <OK>.
9XUH-0EY