IP-aadresside määramine tulemüüri seadistuses

Saate määrata, kas soovite konkreetse IP-aadressiga seadme sidetaotluse lubada või keelata. Pärast IP-aadresside konfigureerimist tulemüüri seadetes saate tulemusi kontrollida blokeeritud ühendustaotluste logis. Samuti saate valida, kas soovite ICMP-side, näiteks pingimiskäsud vmt tulemüüri seadete määramise järel lubada või keelata.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>.
3
Vajutage klahvi <IPv6 aadressi filter> või <IPv4 aadressi filter>.
Valige filtreerimissäte, mis vastab seadmes määratud IP-aadressile.
4
Valige <Väljuva filter> või <Saabuva filter>.
Printerist arvutisse saadetavate andmete piiramiseks valige <Väljuva filter>.
Arvutist saadavate andmete piiramiseks valige <Saabuva filter>.
Andmesuhtluse piiramiseks ja ainult ICMP-side (nt pingimiskäskude jmt) lubamiseks määrake sätte <Luba alati saatmine/vastuvõtt ICMP abil> olekuks <Sees>.
5
Määrake valiku <Filtri kasutus> olekuks <Sees>, valige <Vaikereegel> ja vajutage <Salvesta>.
Tehke kuval <Vaikereegel> valik <Keela>, et lubada side ainult nende seadmetega, mille IP-aadress on sisestatud järgmises etapis kirjeldatud kuval <Erandi aadress> või valige <Luba>, et keelata side loomine nende seadmetega.
Kui teete valiku <Keela> kuval <Vaikereegel>, ei kehti piirangud multisaate- ega ülekandeaadressidele.
6
Määrake aadressierandid.
 
Kui kasutate IPv4
 
Kui kasutate IPv6
Määrake IP-aadressid, mis lisatakse eelmises punktis valitud <Vaikereegel> suvandisse aadressieranditena. Valige üks allkirjeldatud sisestusmeetoditest.
<Üksik aadress>
Sisestage IP-aadress, mida erandina käsitletakse. IPv6 puhul vajutage valikul <Aadress>, et kuvada sisestusekraan.
<Aadressivahemik>
IP-aadressi vahemiku määramine Sisestage erinevad aadressid väljadele <Esimene aadress> ja <Viimane aadress>. IPv6-aadresse ei saa sisestada.
<Prefiksi aadress>
Eesliitega IP-aadressi vahemiku määramine (võrguaadress) Sisestage võrguaadress väljale <Aadress> ja määrake võrguaadressi pikkus väljal <Prefiksi pikkus>.
Aadressierandite määramine saatmise/vastuvõtmise filtri jaoks
1
Valige IP-aadressi sisestusviis ja sisestage aadressierandid.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Vajadusel määrake pordinumber ja valige <OK>.
Valige, kas soovite määrata pordinumbri. Saate konfigureerida täpsed kommunikatsioonipiirangud, kui lisate aadressieranditele ka pordinumbrid.
<Ära määra>
Aadressierandi säte rakendub kõigile määratud IP-aadressilt tulevatele sidetaotlusele.
<Määra>
Aadressierandisäte kehtib vaid niisugusele määratud IP-aadressilt tulevale liiklusele, mis kasutab määratud pordinumbrit. Vajutage valikul <Lisa>, sisestage pordinumber ja vajutage <OK>. Saate iga aadressierandi jaoks nii IPv4 kui ka IPv6 puhul registreerida kuni 50 porti.
Aadressierandi muutmine
5. etapis kuvatud ekraanil valige see aadressierand, mille sätteid soovite muuta, ja vajutage muutmiskuva kuvamiseks valikul <Muuda>.
7
Vajutage nuppu <OK>.
8
Valige  (Seaded/salvestus)   (Seaded/salvestus) <Rak. sea. muudat.>  <Jah>.
Blokeeritud sidetaotluste kontrollimine logist
Kuni 100 viimast tulemüüri blokeeritud ühendustaotlust saab vaadata kuval  (Seaded/salvestus) <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <IP-aadressi blokeeringute logi>. Blokeeritud ühendustaotluste ajaloo saab kaug-kasutajaliidesest CSV-vormingus eksportida. Logi eksportimine failina
Kui <Vaikereegel> on seadistatud olekusse <Keela>, siis ei kuvata <IP-aadressi blokeeringute logi>s tulemüüri poolt blokeeritud suhtlusajalugu.
9XUH-0AW