Aadressiloendi jagamine kindlate kasutajatega

Saate kasutada kasutajagrupi aadressiloendit aadressiloendi jagamiseks kindlate kasutajate vahel. See on kasulik, kui kasutate samas osakonnas ühiskasutatavat aadressiloendit.

Aadresside ühiskasutusse andmise toiming

Järgige alltoodud juhiseid.
 
 
Kasutajate registreerimine.
Registreerige kasutajad, kellega jagada. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
Kui kasutate serveri autentimist, jätkake punktist 2.
 
 
 
 
 
 
Jagatava rühma registreerimine
Registreerige kasutajagrupp. Kasutajarühmade registreerimine
 
 
Rühma ühiskasutuse sihtkoha määramine
Määrake väljal [Public View Settings] 2. juhises loodud rühm aadressiloendist, kuhu sihtkoht registreerida. Sihtkohtade salvestamine kaug-kasutajaliidese kaudu
Uute kasutajate lisamiseks olemasolevasse rühma määrake sihtrühm, kui registreerite kasutajad 1. juhises.
9XUH-0CU