Skannimisel tumedate piirjoonte kustutamine (raami kustutamine)

 
Skannimise formaadist väiksemate originaaldokumentide skannimisel võib juhtuda, et skannitud kujutise servade ümber kuvatakse raamjooned. Paksu raamatu skannimisel võivad ilmuda tumedad servad. See funktsioon võimaldab need raamid ja tumedad servad eemaldada. Saate seadistada seadme nii, et see ei kopeeriks originaali augustaja auke.
Asetage augustaja aukudega originaal dokumendiklaasile. Sööturisse asetamisel võite seda kahjustada.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. Kuva <Avakuva>
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhifunktsioonide kuva
4
Valige <Valikud> <Raami kustutus>.
5
Määrake kustutamise tüüp ja laius.
Dokumendikoopiatelt raamide kustutamine
1
Valige <Originaali raami kustutus> ja märkige <Originaali form.>.
Kui valikus <Originaali form.> kuvatav formaat erineb originaalist, valige formaadi valimiseks <Muuda>. Skannida saab ainult puuteekraanil kuvatavaid originaali formaate.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Sisestage kustutatava raami laius.
Raamatukoopiatelt tumedate servade kustutamine
Saate kustutab tumeda serva ja keskjoone ning kontuurid, mis tekivad, kui raamatu kõrvutiolevate lehekülgede kujutised skannida.
1
Valige <Raamatu raami kustut.> ja märkige <Originaali form.>.
Kui valikus <Originaali form.> kuvatav formaat erineb raamatust, valige formaadi valimiseks <Muuda>. Skannida saab ainult puuteekraanil kuvatavaid originaali formaate.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Valige <Keskel> või <Küljed> Ja sisestage kõik kustutamise laiused.
Dokumendikoopiatelt augurauaaukude kustutamine
1
Valige <Köitejälgede kustutus>  <Edasi>.
2
Valige augustatava augu asukoht ja sisestage kustutamise laius.
Kui soovite igat äärist eraldi reguleerida, valige <Originaali raami kustutus> või <Raamatu raami kustut.> ja seejärel valige kustutamise laiuse sisestamiseks <Eraldi reguleerimine>.
Köitmisjälgede kustutamise režiimis <Köitejälgede kustutus> kustutatakse ka need servad, mis ei ole valitud, 4 mm laiuselt.
6
Vajutage nuppu <OK> <Sule>.
7
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
9XUH-087