<Aruannete väljastamise vaikeseaded>

Vaikeseadete määramine, mida tuleb kasutada aruannete printimiseks, nagu saatmisaruanne ja sidehaldusaruanne.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<2-poolne printimine>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>  <Aruannete väljastamise vaikeseaded>
Aruande paberi mõlemale küljele printimise määramine.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<2-poolne printimine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
9XUH-0HA