Kohand. seaded

Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Koopiate arv>
1 kuni 9999
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<2-poolne printimine>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Paberisööt>
<Paberisöödu vaikeallikas>
<Aut.>, <Universaalalus>, <Sahtel 1> kuni <Sahtel nr>*1
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Paberi vaikeformaat>
<A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Ümbr. NAGAGATA 3>, <Ümbr. NAGAGATA 4>, <Ümbr. NAGAGATA 40>, <Ümb. YOGATANAGA3>, <Ümbrik Nr. 10>, <Ümbrik ISO-C5>, <Ümbrik DL>, <Ümbrik Monarch>, <3x5 tolli>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Paberi vaiketüüp>
 <Õhuke>, <Tavapaber 1>, <Tavapaber 2>, <Tavapaber 3>, <Raske 1>, <Raske 2>, <Raske paber 3>, <Raske 4>, <Raske paber 5>, <Värviline>, <Ümbertöödeldud 1>, <Ümbertöödeldud 2>, <Etiketid>, <Kirjapaber 1>, <Kirjapaber 2>, <Kirjaplank 1>, <Kirjaplank 2>, <Kirjaplank 3>, <Kirjaplank 4>, <Kirjaplank 5>, <Kirjaplank 6>, <Kirjaplank 7>, <Ümbrik>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Paberiformaadi ületrükk>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Paberiväljast>
<Viimistlem.>
<Viimistlem.>: <Väl.>, <Sortimine>, <Sihtrühm>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Prindikvaliteet>
<Optiline tihedus>*2
<Tsüaan)>: -8 kuni +8; 0
<Magenta)>: -8 kuni +8; 0
<Kollane)>: -8 kuni +8; 0
<Must)>: -8 kuni +8; 0
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Tiheduse (peenreg.)>*2
<Tsüaan>:
<Kõrge)>: -8 kuni +8; 0
<Keskm.)>: -8 kuni +8; 0
<Madal)>: -8 kuni +8; 0
<Magenta>:
<Kõrge)>: -8 kuni +8; 0
<Keskm.)>: -8 kuni +8; 0
<Madal)>: -8 kuni +8; 0
<Kollane>:
<Kõrge)>: -8 kuni +8; 0
<Keskm.)>: -8 kuni +8; 0
<Madal)>: -8 kuni +8; 0
<Must>:
<Kõrge)>: -8 kuni +8; 0
<Keskm.)>: -8 kuni +8; 0
<Madal)>: -8 kuni +8; 0
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Toonerisääst>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Gradatsioonid>
<Tavaline>, <Kõrge 1>, <Kõrge 2>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Lahutus>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Teravus (foto)>
-1 kuni +3; 0
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Eriühtlustusrež.>
<Režiim 1>, <Režiim 2> , <Režiim 3>, <Režiim 4>, <Režiim 5>, <Režiim 6>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Toonerimahu korrig.>
<Tava>, <Grad. prior.>, <Teksti prior.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Joonehaldus>
<Erald. prior.>, <Grad. prior.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Laiuse korrig.>
<Laiuse korrig.>: <Sees>, <Väl.>
<Laiuse korrig. siht> : <Tekst>, <Liin>, <Tekst ja joon>, <Kõik>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Täiust. ühtlust.>
<Täiust. ühtlust.>: <Väl.>, <Tase 1>, <Tase 2>
<Rakenda graafikale>: <Sees>, <Väljas>
<Rakenda tekstile>: <Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Gradatsioonide silumine>
<Gradatsioonide silumine>: <Väl.>, <Tase 1>, <Tase 2>
<Rakenda graafikale>: <Sees>, <Väl.>
<Rakenda kujutistele>: <Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Mustvalgelt prind. teksti muutm.>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Küljendus>
<Köitm. asukoht>
<Pikk serv>, <Lühike serv>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Jalus>
-50,0 mm kuni +50,0 mm; 0,0 mm
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Nihut. lüh. serv (ees)>
-50,0 mm kuni +50,0 mm; 0,0 mm
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Nihut. pikk serv (ees)>
-50,0 mm kuni +50,0 mm; 0,0 mm
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Nihut. lüh. serv (taga)>
-50,0 mm kuni +50,0 mm; 0,0 mm
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Nihut. pikk serv (taga)>
-50,0 mm kuni +50,0 mm; 0,0 mm
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Tõrke aut vahelej>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Ajalõpp>
<Ajalõpp>: <Sees>, <Väl.>
<Ajalõpp>: 5 sekundit kuni 300 sekundit; 15 sekundit
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Isiksus>*2
<Autom.>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <Kujutisehõive>, <PDF>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Rež. prioriteet>*2
<Puudub>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Autom. valik>*2
<PS>: <Sees>, <Väl.>
<PCL>: <Sees>, <Väl.>
<XPS>: <Sees>, <Väl.>
<Kujutisehõive>: <Sees>, <Väl.>
<PDF>: <Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Autom (vrv./MV)>, <Mustvalge>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Tihend. kujutise väljastus>
<Väljastus>, <Kuva tõrge>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Lähtesta>
<Jah>, <Ei>
Jah
Jah
Ei
Ei
-
*1 Pange tähele, et kuvatav sahtlite arv erineb olenevalt teie seadme mudelist ja paigaldatud lisaseadmetest.
*2 Tähistab üksusi, mis ilmuvad ainult siis, kui sobiv valikuline toode on kasutamiseks saadaval või kui sobiv säte on määratud.
9XUH-0HL