E-posti/I-faksi side seadistamine

Et saata skannitud dokumente otse e-posti/I-faksi teel ilma arvutit kasutamata, peate konfigureerima sideühenduse seaded, nagu meiliserver, autentimismeetodid jne. Üldiselt kasutatakse saatmiseks SMTP-serverit ja vastuvõtmiseks SMTP-serverit või POP3-severit. Võite määrata kodeerimise ja muud parameetrid. Vajalike seadete kohta teabe saamiseks pöörduge Interneti-teenuse pakkuja või võrguadministraatori poole.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <E-posti/I-faksi seaded>  <Sideseaded>.
3
Seadistage sideühendus.
1
Määrake põhiseaded.
<E-posti aadress>
Sisestage seadme e-posti aadress.
Kasutajanimena saab määrata iga nime (osa, mis jääb märgist @ vasakule). Sisestage salvestatud hostinimi märgist @ paremale.
<SMTP server>
Sisestage SMTP-serveri nimi (või IP-aadress).
Kui olete seaded määranud, kontrollige ühendust <SMTP>.
<POP VV kasut.>
Valige <Sees>, kui tahate võtta vastu e-kirju ja I-fakse POP3-serveri kaudu.
<SMTP VV kasutus>
Valige <Sees>, kui tahate teha seadmest SMTP-serveri, et võtta vastu e-kirju ja I-fakse. Pange tähele, et kui te ei salvesta seadme hostinime DNS-serveris, ei saa te SMTP kaudu vastu võtta.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Määrake POP-serveri seaded.
<POP-server>
Sisestage POP3-serveri nimi (või IP-aadress).
Kui olete seaded määranud, kontrollige ühendust <POP-server>.
<POP sisselogimise nimi>
POP3-serveri kasutamiseks sisestage tärkides määratud meilikonto kasutajanimi.
<POP-parool>
POP3-serveri kasutamiseks sisestage määratud meilikonto parool.
<POP-intervall>
Saate määrata POP-intervalli automaatse väljastamise minutites.
4
Vajutage nuppu <Edasi>.
5
Määrake krüptitud ühenduse seaded.
<SMTP saatmine>
SMTP-serveri sideühenduse kodeerimiseks TLS-iga vajutage nuppu <Sees>. Kui valitud on <Sees>, saate serveriga ühenduse loomise ajal kinnitada TLS-serveri serdi ja lisada kinnitatud üksustele „CN”. <E-posti/I-faksi seaded> <TLS-sertifikaadi kinnitus SMTP SA jaoks>
<SMTP vastuv.>
SMTP-serveri kaudu e-kirju ja I-fakse vastu võttes ühenduse kodeerimiseks TLS-iga valige <Alati TLS> või <Sees>. Kui te ei soovi saada muid andmeid peale kodeeritud andmete, valige <Alati TLS>.
SMTP-vastuvõtu krüptimiseks TLS-iga tuleb võtmepaar eelnevalt ette valmistada. TLS-i võtme ja serdi konfigureerimine
<POP>
POP3-serveri sideühenduse kodeerimiseks TLS-iga vajutage nuppu <Sees>. Kui valitud on <Sees>, saate serveriga ühenduse loomise ajal kinnitada TLS-serveri serdi ja lisada kinnitatud üksustele „CN”. <E-posti/I-faksi seaded> <TLS-sertifikaadi kinnitus POP VV jaoks>
6
Vajutage nuppu <Edasi>.
POP autentimise seadistamine enne saatmist
POP autentimine enne saatmis (POP enne SMTP-d) on kasutajate kinnitamine POP serveris (vastuvõttev meiliserver) enne saatmist, see funktsioon blokeerib kolmandate osapoolte saadetud volitamata e-kirju.
SMTP autentimise seadistamine
SMTP autentimine (SMTP AUTH) kontrollib kasutajate kinnitamiseks e-kirjade saatmisel kasutajanimesid ja paroole. Sellega saab ka SMTP sideühenduse kodeerida (saatmine ja vastuvõtt).
4
Vajutage nuppu <OK>.
Olenevalt teie keskkonnast võib olla vaja sisestada SMTP/POP3 pordi number. Täpsema teabe saamiseks pöörduge Interneti-teenuse pakkuja või võrguadministraatori poole. <Pordinumbri määramine SMTP TX/POP RX jaoks>
9XUH-03L