Alamliini IPv4-aadressi määramine

Määrake alamliini jaoks kasutatav IPv4 aadress.
Alamliiniga saab kasutada ainult IPv4-aadresse.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <Alamliini seaded>.
3
Vajutage <IP-aadressi seaded> ja määrake alamliini IP-aadress.
Saate ka seada korraga nii automaatse määramise kui ka käsitsi sisestamise. Kui seate mõlemad ja tühistate kaug-kasutajaliideses valiku [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired], kasutatakse käsitsi sisestatud IP-aadressi, kui IP-aadressi automaatne hankimine nurjub.
IP-aadressi automaatne määramine DHCP-protokolliga
Vajutage nuppu <DHCP>. Valige see seade vastavalt teie traadita side kohtvõrgu keskkonnale.
Kui valitud on <DHCP>, toimub sideühendus võrguteenuste olemasolu kontrollimiseks olenemata sellest, kas keskkond saab kasutada DHCP-protokolli. Kui te ei kasuta DHCP-protokolli, on soovitatav see valik tühistada.
IP-aadressi käsitsi sisestamine
1
Veenduge, et <DHCP> on valitud.
Kui see on valitud, vajutage nuppu valiku tühistamiseks.
2
Sisesta IP-aadress, alamvõrgu mask ja lüüsi aadress.
Vajutage igat nuppu ja sisestage vastav seade.
Ruuteri kaudu teise võrguga ühenduse loomisel sisestage lüüsi aadress ja konfigureerige ka <Staatilise marsruutimise seaded>. Staatilise marsruutimise seadmine
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus)  <Jah>.
9XUH-033