Ühenduse loomine juhtmega kohtvõrguga

Ühendage seade marsruuteri ja kohtvõrgukaabli abil arvutiga.
Marsruuter ja kohtvõrgukaabel ei kuulu seadme komplekti ja need tuleb eraldi hankida.
Seade toetab 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernetti.
Ühendamiseks 100BASE-TX/10BASE-T Ethernetiga kasutage 5. kategooria keerdpaarkaablit (Cat 5). Ühendamiseks 1000BASE-T Ethernetiga on soovitatav kasutada täiustatud 5. kategooria (Cat 5e) keerdpaarkaablit.
Kui 1000BASE-T, 100BASE-TX ja 10BASE-T toetavaid seadmeid kasutatakse koos, tuleb kasutada seadet (nt kommuteerivat jaoturit), mis toetab kõiki kasutatavaid Etherneti tüüpe. Lisainformatsiooni saate edasimüüjalt või hooldusesindajalt.
1
Ühendage seade kohtvõrgukaabli abil marsruuteriga.
Lükake pistikut, kuni see kohale klõpsatab.
Juhtmega kohtvõrgu ühenduse loomine alamliini jaoks
Kui <Juhtmega LAN + juhtmega LAN> on valitud jaotises <Liidese valimine>, ühendage juhtmega LAN alamliini jaoks <Liidese valimine>
1
Ühendage USB-LAN adapter seadme USB porti (seadme parempoolsel küljel tagaosas). Seadme osad ja nende otstarve
Mitut USB-LAN adapterit ei saa ühendada.
Kasutatavate USB-LAN adapterite kohta teabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole.
9XUH-02L