Ühenduse seadistamine traadita side marsruuteri valimise teel

Saate otsida ühenduse loomiseks saadaolevaid traadita side marsruutereid ja valida seadme kuvalt ühe. Kui teie traadita side kohtvõrgu marsruuter kasutab turbestandardit WEP, WPA/WPA2-PSK või WPA3-SAE, sisestage WEP-võti või PSK võrguvõti. Kontrollige ja kirjutage eelnevalt üles teave SSID, võrguvõtme, turbestandardi või autentimis-/krüptimismeetodi jms kohta SSID ja võrguvõtme vaatamine
Turbeseaded
Kui traadita side ühendus on loodud traadita side marsruuteri abil, määratakse WEP-autentimisviisiks <Avatud süsteem> või WPA/WPA2-PSK ja WPA3-SAE krüptimisviisiks <Aut.> (AES-CCMP või TKIP). Kui soovite valida WEP-autentimisviisiks <Jagatud võti> või WPA/WPA2-PSK ja WPA3-SAE krüptimisviisiks <AES-CCMP>, kasutage ühenduse seadistamiseks varianti <Käsitsi sisestus>. Ühenduse seadistamine üksikasjalike seadete määramisega
Kui teie traadita side kohtvõrgu marsruuter kasutab turbestandardit WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, määratakse krüptimisviisiks AES-CCMP. Enne seadme ühendamist traadita side kohtvõrku peate määrama ka IEEE 802.1X autentimisseaded. IEEE 802.1X autentimisseadete konfigureerimine
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>  <Juhtmeta kohtvõrgu seaded>  <Muu (käsitsi määramine)>.
3
Vajutage nuppu <Pääsupunkti valik>.
Seade hakkab otsima saadaolevaid traadita side marsruutereid.
4
Valige traadita side marsruuter ja looge sellega ühendus.
Kui teie traadita side kohtvõrgu marsruuteri turbeseaded on WEP, WPA/WPA2-PSK või WPA3-SAE
1
Valige traadita side kohtvõrgu marsruuter, mida kasutada ja vajutage nuppu <OK>.
2
Vajutage nuppu <WEP-võti> või <Krüpteerimise võti> ja sisestage võrguvõti.
3
Vajutage nuppu <OK>.
Kui konfigureerimine on lõpule viidud, kuvab kuva <Ühendatud.>.
Kui teie traadita side kohtvõrgu marsruuteri turbeseaded on muud kui WEP, WPA/WPA2-PSK või WPA3-SAE
1
Valige traadita side kohtvõrgu marsruuter, mida kasutada ja vajutage nuppu <OK>.
Kui konfigureerimine on lõpule viidud, kuvab kuva <Ühendatud.>.
9XUH-02W