Ühenduse seadistamine WPS-i nupuvajutusrežiimi abil

Kui teie traadita side marsruuter toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) nupuvajutusrežiimi, saate ühenduse hõlpsasti luua marsruuteril oleva WPS-i nupu abil.
 (Seaded/salvestus) <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>  <Juhtmeta kohtvõrgu seaded>  <WPS Push-nupu režiim>  vajutage pikalt traadita side marsruuteri WPS-i nuppu
Kui traadita side marsruuter on tuvastatud ja konfigureerimine on lõpule viidud, kuvab kuva <Ühendatud.>.
Sõltuvalt võrguseadmest peate vajutama WPS-i nuppu ja seda all hoidma 2 sekundit või kauem. Abi saamiseks lugege võrguseadme juhendeid.
Kui traadita side marsruuter on määratud kasutama WEP-autentimist, võib WPS-i abil ühenduse loomine ebaõnnestuda.
9XUH-02S